ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္သစ္ ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္

.

ဇူလိုင္ ၂၈ ။                  ။ ထြက္ေပၚထားခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈဆိုင္ရာ စြပ္စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးသြားမယ့္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအထူးအဖြဲ႕   ေခါင္းေဆာင္ေနရာကို ကုလသမဂၢက အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ယင္း အခ်က္အလက္ရွုာေဖြေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ ယခင္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားခဲ့ရတဲ့ အိႏၵိယႏိုင္ငံက တရားရံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေန Indira Jaising ကို ဖယ္ရွားၿပီး အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံက ထင္ရွားတဲ့ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ Marzuki Darusman ကို အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္သစ္အျဖစ္ ကုလလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္လုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။

ယခုအခါ ျမန္မာဆိုင္ရာ အထူးမစ္ရွင္အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္သစ္အျဖစ္ အင္ဒို လူ႔အခြင့္အေရးရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ Marzuki ကို ေကာင္စီဥကၠဌက ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးလုိက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလ လူ႔အခြင့္အေရးရံုးက ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ယခုလို အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္သစ္ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းကိုေတာ့ ကုလေကာင္စီက အေသးစိတ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ အျခားအဖြဲ႕၀င္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ သီရိလကၤာႏိုင္ငံက Radhika Coomraswamy နဲ႔ ၾသစေၾတးလ်က Christopher Dominic Sidoti တို႔ကေတာ့ အေျပာင္းအလဲမရွိဘဲ ယင္းအဖြဲ႕မွာ ဆက္လက္ပါ၀င္ေနဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ယခုလို ကုလဘက္က ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ကိုေတာ့ ႏိုင္ငံတြင္းကို ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳမွာမဟုတ္ဘူးဆိုၿပီး ျမန္မာအစိုးရဘက္က ေျပာၾကားထားပါတယ္။

အဆိုပါ အဖြဲ႕ရဲ႕ တာ၀န္ကိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မြတ္ဆလင္အသိုင္းအ၀ိုင္းအေပၚ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕၀င္ေတြက က်ဴးလြန္ထားခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ ခ်ဳိးေဖာက္မႈစြဲခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ ကုလဘက္က သတ္မွတ္တာ၀န္ေပးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။