လႊတ္ေတာ္ ဒု-ဥကၠ႒သစ္ ဦးျမသန္းကို ပါတီမွအေရးယူမည္ဟု ဆို

.

ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ လစ္လပ္ေနသည့္ ဒု-ဥကၠ႒ ေနရာကို ပါတီ၏ခြင့္ျပဳခ်က္မ႐ွိဘဲ သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္ကာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ဦးျမသန္းအား အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား အျမန္ဆံုး ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ANP ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ဦးျမသန္းမွာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ANP ကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါ ေနရာတြင္ အစားထုိးတာဝန္ေပးအပ္ရန္အတြက္ ဦးေအာင္ဝင္းကိုသာ ပါတီမွ ေ႐ြးခ်ယ္ထားခဲ့ရာ ပါတီ၏ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးျမသန္းအား ပါတီစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီသို႔ တင္ျပၿပီး အျမန္ဆံုး အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ပါတီက ေနၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအၾကားမွာ စိတ္ဝမ္းကြဲျပားမႈေတြ မျဖစ္ရေအာင္ဆိုၿပီး လစ္လပ္ေနတဲ့ေနရာမွာ အစားထိုးဖို႔အတြက္  စည္းကမ္းခ်က္ ၄ ခ်က္အေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ လူေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၁ ေယာက္ထဲက ၄ ေယာက္ဟာ သတ္မွတ္စည္းကမ္း ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီပါတယ္။ ၂ ေယာက္တည္းသာ ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့ပါတယ္။ ဦးေအာင္ဝင္းကို ဒု-ဥကၠ႒ေလာင္း အျဖစ္ တာဝန္ေပးပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ရတာက အရင္ကလည္း ပါတီမွာ ရာထူးအာဏာအတြက္ ဆန္႔က်င္သြားၾကတာေတြ ႐ွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေတြ မျဖစ္ရေအာင္ဆိုၿပီး လုပ္ခဲ့တာပါ”ဟု ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ANPအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ဇြန္လ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ကြယ္လြန္သြားေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးဖိုးမင္းေနရာတြင္ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္မွ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမသန္းကို ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ အျဖစ္ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

 “ကၽြန္ေတာ္ကို ပါတီကေန အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈေတြ လုပ္သြားမယ္လို႔ ေနာက္မွသိရတာပါ။ ဒု-ဥကၠ႒ေနရာကို ေ႐ြးခ်ယ္တဲ့အခါမွာ ပါတီကေ႐ြးခ်ယ္ထားသူအျပင္ တျခားလူေတြ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္မျပဳ ဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ႐ွိဘူး ခင္ဗ်ား။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ပါတီရဲ႕စည္းမွ်ည္းစည္းကမ္းေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာ မက်ပါဘူး”ဟု ဦးျမသန္းက တံု႔ျပန္ေျပာၾကားသည္။

ဦးျမသန္းမွာ လႊတ္ေတာ္ဒု-ဥကၠ႒ ေနရာကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမွာ မိမိစိတ္သေဘာျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ရမ္းၿဗဲမဲႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (ဝန္ႀကီး) ဦးေက်ာ္လြင္၏ အဆိုတင္သြင္းမႈေၾကာင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ကာ ပါတီမွခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမွ်ည္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္လည္း တစ္စံုတစ္ရာထိခိုက္မႈမ႐ွိႏုိင္သည့္ အတြက္ ယင္းအဆိုျပဳခ်က္ကို လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ANP ပါတီမွ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းခံခဲ့ရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ဝင္းမွာ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အမွတ္ ၁ မဲဆႏၵ နယ္မွျဖစ္ၿပီး ဦးျမသန္းမွာ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၂ မဲဆႏၵနယ္မွ ျဖစ္သည္။

“အခုလိုမ်ိဳး စည္းကမ္းေတြကို ေဖာက္ဖ်က္လို႔႐ွိရင္ အေရးယူမယ္။ ထုတ္ပယ္မယ္ဆိုတာကို သိသိရက္နဲ႔ကို လုပ္သြားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရလဒ္အေပၚမွာ ပါတီအေနနဲ႔ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္။ ပါတီအေပၚမွာလည္း ေဝဖန္မႈေတြ၊ ႐ႈတ္ခ်မႈေတြ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ အခုလိုျဖစ္ရတာဟာ ပါတီရဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္မွာပဲ တာဝန္႐ွိတယ္လို႔ ခံယူပါတယ္။”ဟု ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ANP အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္ ဒု-ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဦးဖိုးမင္း (ခ) ဘိုးမင္းမွာ ပါတီ၏ CEC တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ပါတီမွေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခဲ့သူျဖစ္ကာ လက္႐ွိဥကၠ႒ ဦးစံေက်ာ္လွမွာလည္း ANP ပါတီမွ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားသူျဖစ္သည္။  

ယင္းအျပင္ လက္႐ွိတြင္ လႊတ္ေတာ္ ဒု-ဥကၠ႒အျဖစ္ အႏုိင္ရ႐ွိသြားသူ ဦးျမသန္းမွာ ယခင္က ဥပေဒအရာ႐ွိတစ္ဦး ျဖစ္ကာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အၿငိမ္းစားယူၿပီး ပါတီတြင္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ကာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ေျမပံု)ၿမိဳ႕နယ္၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာမွ အႏုိင္ရ႐ွိလာခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးေအာင္ဝင္းမွာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ (RNDP) ၏ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ တာဝန္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာဝန္တို႔ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္လည္း ထပ္မံအႏိုင္ ရ႐ွိလာခဲ့သည့္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္ကာ ပါတီ၏ CEC အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္လည္းေကာင္း ဒု-ဥကၠ႒အျဖစ္လည္းကာင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။