ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တပ္မေတာ္သို႔ ေတာင္းပန္စာပို႔

.

ဇူလိုင္ ၁၆ ။                ။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တပ္မေတာ္သို႔ ေတာင္းပန္စာပို႔ခဲ့ေၾကာင္း ယေန႔ ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္၊ ၅ နာရီ ၂၀ တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္၊ ရက္စြဲျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံသို႔ လိပ္မူထားသည့္ ေတာင္းပန္စာအား အျမန္ေခ်ာပို႔ လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ေပးပို႔ခဲ့သည္ကို လက္ခံရရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဆီဒိုးနားဟိုတယ္၌ က်င္းပသည့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးေရး အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မီဒီယာစီမံကိန္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က “အရပ္ဘက္၊ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး ဆိုတာ ဒီမိုကေရစီေခတ္မွာ မရွိေၾကာင္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဆိုတာ Protocol အရ   ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Level ပဲ ျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၏ အဆိုပါ ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုအပ္သလို စိစစ္အေရးယူႏိုင္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္မွ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရထံ တင္ျပခဲ့သည္။