ကေလးစစ္သား အသံုးျပဳသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းမွ ျမန္မာကို ပယ္ဖ်က္ရန္ အေမရိကန္စီစဥ္

.

ဇြန္ ၂၄ ။              ။ ကေလးစစ္သား အသံုးျပဳသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းမွ ျမန္မာႏွင့္အီရတ္ႏိုင္ငံတို႔ကို ဖယ္ရွားေပးရန္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ရက္ဇ္တီလာဆန္က စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

ထိုကဲ့သုိ႔ ဖယ္ရွားျခင္းမျပဳေသးရန္ ဌာနတြင္း ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အႀကီးတန္းသံတမန္မ်ားက ၀ိုင္း၀န္းကန္႔ကြက္ေျပာဆိုေနသည္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး တီလာဆန္က ယခုကဲ့သုိ႔ ျမန္မာႏွင့္အီရတ္ကို စာရင္းမွဖယ္ရွားရန္ စီစဥ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္လည္း ထရမ့္အစိုးရအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးထက္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ သံတမန္အက်ဳိးအျမတ္ကိစၥမ်ားကို ပိုမိုဦးစားေပးေနေၾကာင္း စြပ္စြဲခံလာႏိုင္စရာလည္း ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုကဲ့သုိ႔ စာရင္းမွ ျမန္မာႏွင့္ အီရတ္ကို ဖယ္ရွားျခင္းအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၿပီး ယခု ကဲ့သို႔ ဆံုးျဖတ္ရန္ အခ်ိန္မတန္ေသးေၾကာင္းႏွင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ဖယ္ရွားျခင္းက ဆိုးရြားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုကို က်ဴးလြန္လိုက္ရာေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ယခုကိစၥတြင္ ျမန္မာႏွင့္ အီရတ္တို႔ကို ယင္းစာရင္းမွ ဖယ္ထုတ္ျခင္းမျပဳေသးရန္ အာရွႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းတို႔ရွိ သံတမန္တို႔က ေျပာဆိုခဲ့ၾကေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး တီလာဆန္က ပယ္ခ်ထားခဲ့သည္ဟုလည္း သိရသည္။

အလားတူ အဆုိပါစာရင္းတြင္ အာဖဂန္နစၥတန္ကိုလည္း ထည့္သြင္းမွာမဟုတ္ေၾကာင္း တီလာဆန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။