ပ်က္က်တပ္မေတာ္ပို႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္၏ Black Box ရွာေဖြေတြ႔ရိွ

.

ဓာတ္ပံု-တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး
 

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁၈ ။            ။ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ပ်က္က်ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး Y-8 ေလယာဥ္၏ Black Box ကို ယေန႔ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ရွာေဖြေတြ႔ရိွခဲ့သည္ဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး မွ ထုတ္ျပန္သည္။

ယေန႔ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ FDR - Flight Data Recorder (Black Box) ႏွင့္ CVR - Cockpit Voice Recorder တို႔ပါရွိသည့္ Y-8 ေလယာဥ္အၿမီးပိုင္းအား ေရယာဥ္ေပၚသို႔ တင္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ကာ အဆိုပါ Black Box သည္ ေလယာဥ္ပ်ံသန္းမႈျဖစ္စဥ္အား မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ကိရိယာျဖစ္သည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၇ ရက္က တပ္မေတာ္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး Y-8 ေလယာဥ္သည္  ျမိတ္မွ ရန္ကုန္သို႔ ပ်ံသန္းစဥ္ ပင္လယ္ျပင္ထဲသို႔ ပ်က္က်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ၁၂၂ ဦး လိုက္ပါလာျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ Black Box ရွာေဖြေတြ႔ရိွျခင္းသည္ ေလယာဥ္ ပ်က္က်ျဖစ္စဥ္အား စံုစမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ေလယာဥ္အၿမီးပိုင္းႏွင့္ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕အား ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲတြင္ ေရေအာက္မွ ေရျပင္ေပၚသို႔ ဆယ္ယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ေလယာဥ္အၿမီးပိုင္းတြင္ FDR - Flight Data Recorder (Black Box) ႏွင့္ CVR - Cockpit Voice Recorder တို႔ပါရွိၿပီး ေလယာဥ္ပ်က္က်ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းအား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။

ဇြန္ ၁၅ ရက္တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ေလယာဥ္အမွတ္၊ ၅၈၂၀ အမွတ္အသားပါ ေလယာဥ္အၿမီးပိုင္း ေနရာပတ္၀န္းက်င္တြင္ အပိုင္းအစအခ်ိဳ႕အားေတြ႕ရွိၿပီး ယေန႔ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲတြင္ ေရယာဥ္ေပၚသို႔ ဆယ္ယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေလယာဥ္အၿမီးပိုင္းအား ေလအိတ္မ်ားအသံုးျပဳ၍ ေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚသို႔ မတင္ဆယ္ယူခဲ့ကာ ညေန ၃ နာရီခြဲတြင္ ေရယာဥ္ေပၚသို႔ တင္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

Y-8 ေလယာဥ္၏ ေလယာဥ္အမွတ္၊ ၅၈၂၀ အမွတ္အသားပါရွိသည့္ ေလယာဥ္အၿမီးပိုင္းကို ရွာေဖြေတြ႔ရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး တပ္မေတာ္စစ္ေရယာဥ္မ်ားႏွင့္အတူ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ေအာင္သုခ ေဒသခံငါးဖမ္းစက္ေလွသည္ ငါးဖမ္းပိုက္ျဖင့္ တရြတ္ဆြဲရွာေဖြစဥ္ ေတြ႔ရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

က်န္အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား ရွာေဖြရရွိေရးအတြက္ တပ္မေတာ္(ေရ)မွ စစ္ေရယာဥ္မ်ား၊ ေဒသခံငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္ေရငုပ္စစ္သည္မ်ား ပူးေပါင္း၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။