ၾကက္ေမာက္ပင္ စနစ္စက် စတင္စိုက္ပ်ဳိးျခင္း

.

ၾကက္ေမာက္ပင္ရဲ႕ မူရင္းေဒသကေတာ့ မေလးရွားႏုိင္ငံကပဲျဖစ္ပါတယ္။ အေစ့ကပ္မ်ဳိးနဲ႕အခြံကြ်တ္မ်ဳိး ဆုိျပီးႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။

ပူေႏြးစြတ္စုိတဲ့ ရာသီဥတုမ်ဳိးကုိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၿပီးေတာ့ ေရမဝပ္တဲ႔ေျမမ်ဳိးေတြမွာ စုိက္ပ်ဳိးျဖစ္ထြန္းပါတယ္။

အခုကြ်န္ေတာ္တုိ႕အဖြဲ႕သားေတြက ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ဇုတ္သုပ္ေက်းရြာမွာရွိတဲ့ ၾကက္ေမာက္ၿခံကုိေရာက္ရွိေနၿပီး ၾကက္ေမာက္စုိက္ပ်ဳိးေရးအေၾကာင္းကုိ ႐ိုက္ကူးတင္ဆက္ေပးသြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ၾကက္ေမာက္ပင္ကုိေတာ့ အေစ့က စုိက္ပ်ဳိးျခင္းနဲ႔ ကုိင္းဆက္မ်ဳိးပြား စုိက္ပ်ဳိးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ပါတယ္။ ပ်ဳိးပင္တႏွစ္သားကုိ စုိက္ခင္းမွာေရႊ႕ေျပာင္းစုိက္ပ်ဳိးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အနက္ ၂ေပ အက်ယ္၂ေပရွိတဲ့ က်င္းေတြကုိ တက်င္းနဲ႔တက်င္းကုိ ၁၅ေပခန္႔ခြာျပီး ႀတိဂံ ပုံစနစ္နဲ႔ စုိက္ပ်ဳိးေပးရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ စုိက္က်င္းေတြမွာ ေျမေဆြးေတြကုိထည့္ၿပီး မုိးဦးက်ကာလမွာ   ေျပာင္းေရႊ႕ စုိက္ပ်ဳိးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေျပာင္းေရႊ႕စုိက္ပ်ဳိးၿပီး ၁ ႏွစ္သားအၾကာမွာေတာ့ မုိးဦးကာလမွာတႀကိမ္၊ မုိးေႏွာင္းကာလမွာတၾကိမ္ ေျမၾသဇာမ်ားေကြ်းေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)