ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကာလ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ UEC တြင္သီးသန္႔ဘက္ဂ်က္ ခ်မထား

.

ရန္ကုန္၊ မတ္၂၀ ။          ။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ဧၿပီလ (၁) ရက္၌ က်င္းပေတာ့မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သီးသန္႔ဘတ္ဂ်က္က်ခံျခင္းမရွိဘဲ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင္ထြန္းက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ပညာေပးရာတြင္ လိုအပ္သည့္ ပိုစတာ၊ နမူနာ မဲတံဆိပ္တံုး၊ မဲလက္မွတ္၊ မဲပံုးမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ ထုတ္ေပးထားၿပီး ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံအရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ မဲဆႏၵရွင္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

"ဘတ္ဂ်က္က်ခံတာေတာ႔ မရွိဘူး။ တို႔က ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ေပါင္းလုပ္တာေလ သူတို႔ကဒီ funding (ရန္ပံုေငြ) လုပ္ေပးတာေပါ့ တို႔အပိုင္းကေတာ႔ တို႔ကက်ခံတယ္ေလ။ သူ႔ရဲ႕ CSO(အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း)ေတြအပိုင္းကိုေတာ့ Donar ႏိုင္ငံေတြကပဲ က်ခံတာရွိတယ္ ဒါေပမဲ႔ တို႔က ဒီဘက္ပိုင္းကုိေတာ႔ တို႔လုပ္တာေပါ့ စာအုပ္စာတန္းထုတ္တာ စာေဆာင္ေတြျဖန္႔ေဝတာတို႔ ျပကၡဒိန္ေတြေဝတာတို႕ တို႔လုပ္တယ္ေလ။ လုံးဝမသံုးတာေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့" ဟု ဦးတင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာ၌ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ လိုက္လံေဆာ္ၾသျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပိုစတာမ်ား၊ ကာတြန္း႐ုပ္ျပမ်ား၊ လက္ကမ္းစာေဆာင္မ်ား လိုက္ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းႏွင့္ မဲေပးပံု မဲေပးနည္း နမူနာ ျပသေပးျခင္းမ်ားကို လူစည္ကားရာေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

"ဒီ မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးလုပ္တဲ့ အစီစဥ္ေလးမွာေတာ့ IFES ကေန ကူညီတာေလး (ဘတ္ဂ်က္က်ခံတာ)ရွိပါတယ္။ UEC(ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) အေနနဲ႔ကက်ေတာ႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ၿပီးေတာ႔ လုပ္ေဆာင္တာေလးေတြပဲ ရွိပါတယ္ရွင့္" ဟု ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးေရး ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ကေမာၻဇ လူငယ္စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ စာဖတ္အသင္းမွ ဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံ ေဒၚေမႏွင္းေက်ာ္ ကေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္ေပါင္း ၄၄၅,၀၀၀ ႏွင့္ နံရံကပ္စာေစာင္ေပါင္း ၆၉,၅၀၀ ကို အသံုးျပဳ၍ မဲဆႏၵရွင္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို   ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာႏွင့္   ေဆာင္ရြက္ေနသည္။