ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတားဟု အမည္ေပးျခင္းမွာ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ အမ်ဳိးသားေရးလကၡဏာကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသလို ခံစားရဟုဆုိ

.

သံလြင္ေခ်ာင္းဆံုုျမစ္ကူးတံတားအား ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတားဟုု ေျပာင္းလဲနာမည္ေပးသည့္အေပၚ မြန္သံဃာမ်ား၊ ပအိုဝ္းတိုုင္းရင္းသားမ်ား၊ ကရင္တိုုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ မြန္ေဒသခံ ေသာင္းေက်ာ္တို႔က မတ္လ ၁၉ရက္ နံနက္က ဆႏၵထုုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကစဥ္။ (ဓာတ္ပံု- ေဟာင္ဆာ၊ ရာမည)

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၉ ။           ။ မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဘီးလူးကြ်န္းေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕တို႔အား ဆက္သြယ္ထားေသာတံတားကို “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းတံတား”ဟု အမည္ေပးျခင္းမွာ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္ေစသည့္အတြက္ ေနာင္တြင္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ေရွာင္ရွားသင့္ေၾကာင္း ကခ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္မွ မတ္လ ၁၉ ရက္တြင္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါတံတားမွာ သံလြင္ျမစ္ေပၚတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး တံတားအမည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မိကြန္ခ်မ္းက လႊတ္ေတာ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတားဟု မွည့္ေခၚရန္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည့္အေပၚ မတ္လ ၃ ရက္တြင္ မြန္တိုင္းရင္းသား ၅,ဝဝဝ ခန္႔က ကန္႔ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ မတ္လ ၁၄ ရက္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ တံတားအမည္ကို “ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတား”ဟု ေခၚတြင္ေစရန္ အတည္ျပဳခဲ့သျဖင့္ ထုိသို႔ အတည္ျပဳမႈကို ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္မွ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ တည္ရွိမႈအမွတ္လကၡဏာမ်ားအား လံုၿခံဳမႈမရွိ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္ဟု ခံစားရေၾကာင္း ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတား”ဟု အမည္ေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မြန္ေဒသခံတစ္ေသာင္းေက်ာ္ကလည္း မတ္လ ၁၉ရက္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတားအမည္ အလိုမရွိဆုိေသာ ေႂကြးေႀကာ္သံ အပါအဝင္ ေႂကြးေက်ာ္သံ (၅)ခ်က္ျဖင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ကမ္းနားလမ္းတြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

အလားတူ မြန္ျပည္နယ္ရွိ မြန္အမ်ိဳးသားေရး ဦးေဆာင္သူမ်ား၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေရးဦးေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ သထံု/ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကရင္အမ်ိဳးသားေရး ဦးေဆာင္သူမ်ားကလည္း   ေဒသခံတိုင္းရင္းသား   ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵ အသိအမွတ္ျပဳေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညႊတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး၊ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ေပၚထြန္းလာေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အား အေလးထားေသာ စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚထြန္းလာေရး စသည့္ အခ်က္ (၅) ခ်က္ကို သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။