ငွက္ေပ်ာပင္ကို ဘယ္လို စနစ္တက် စိုက္ၾကမလဲ

.

ငွက္ေပ်ာပင္ရဲ႕ မူရင္းေဒသကေတာ့ အိႏိၵယနဲ႔ အာရွတုိက္ ေတာင္ပုိင္းကပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ငွက္ေပ်ာအမ်ိဳးအစားေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ဖီးၾကမ္း၊ ရခိုင္၊ သီးေမႊး၊ ဝက္မလြတ္၊ ငွက္ေပ်ာခ်ဥ္၊ ေရႊနီနဲ႔ ေရႊစိမ္းမ်ိဳးေတြကေတာ့ ထင္ရွားလွပါတယ္။

ငွက္ေပ်ာပင္က ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္တဲ့ ေျမေနရာမွာဆိုရင္ စုိက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းၿပီး သဲေျမမ်ားမွာဆိုရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေရႀကိဳက္ပါတယ္။ ေရဝပ္တဲ့ဒဏ္ကုိလည္း အသင့္အတင့္ ခံႏုိင္ရည္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မုိးေခါင္တာကိုေတာ့ မႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါဘူး။

ငွက္ေပ်ာပင္မ်ားကုိ အပင္ငယ္ အစို႔မ်ားကုိ စုိက္ပ်ိဳးရတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ငွက္ေပ်ာကုိ တစ္သီးစား စိုက္ပ်ိဳးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ တစ္က်င္းနဲ႔တစ္က်င္းကုိ ရွစ္ေပခန္႔ ခြာ၍ေသာ္လည္ေကာင္း၊ တစ္ႏွစ္ သံုးႏွစ္ စုိက္ပ်ိဳးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ တစ္က်င္းနဲ႔တစ္က်င္းကုိ ဆယ္ေပခန္႔ ခြာ၍ေသာ္လည္ေကာင္း၊ ႏွစ္ရွည္ပင္အျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ တစ္က်င္းနဲ႔တစ္က်င္းကို ဆယ့္ေျခာက္ေပခန္႔လည္းေကာင္း ခြာ၍ စိုက္ပ်ိဳးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ စုိက္က်င္းမ်ားကုိ ႀတိဂံပံုစံစနစ္နဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးရပါမယ္။

ငွက္ေပ်ာ႐ံုတစ္႐ံုမွာေတာ့ အပင္ႀကီးတစ္ပင္ အပင္လတ္တစ္ပင္နဲ႔ အပင္ေသးတစ္ပင္သာ ထားရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အပင္ႀကီးမွ အသီးကုိ ခုတ္ယူၿပီးရင္ေတာ့ အပင္ႀကီးကုိလည္း ရွင္းလင္း ခုတ္ထြင္ေပးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေႏြရာသီမွာဆုိရင္ေတာ့ ငွက္ေပ်ာ႐ံု ဒါမွမဟုတ္ရင္ ငွက္ေပ်ာပင္ပတ္ပတ္လည္ကုိ အပင္ေျခကေန ႏွစ္ေပခြဲအကြာမွာ ေျမက်င္းတူးၿပီးေတာ့ ေကာက္႐ိုး၊ ျမက္ေျခာက္၊ စတာေတြကုိ ဖံုးအုပ္ၿပီး ေရေလာင္းေပးျခင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ေရသြင္းေပးျခင္းတုိ႔ုကုိ ျပဳလုပ္ေပးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ငွက္ေပ်ာပင္က ႏုိက္ထ႐ိုဂ်င္ဓာတ္ ခ်ိဳ႕တဲ့တဲ့အတြက္ ငွက္ေပ်ာပင္ရဲ႕အနားမွာ ကပ္ၿပီး ပဲပင္တစ္မ်ိဳး စုိက္ပ်ိဳးေပးသင့္ပါတယ္။ ငွက္ေပ်ာ႐ံုတစ္႐ံု အသီးတင္ခ်ိန္မွာေတာ့ ယူးရီးယား ႏို႔ဆီဗူးတစ္ဗူး၊ တီစူပါ ႏုိ႔စီဗူးတစ္ဗူး၊ ပိုတက္ ႏုိ႔စီဗူးတစ္ဗူး၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ မီးဖုိျပာ သံုးဗူးတုိ႔ကုိ ေကာက္႐ုိး၊ ျမက္ေျခာက္ ထည့္ထားတဲ့ ေျမက်င္းထဲကုိထည့္ၿပီး ေရရႊဲရႊဲေလာင္းေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ငွက္ေပ်ာသီးကုိေတာ့ မွည့္တဲ့အထိ မထားရပဲ ငွက္ေပ်ာခိုင္ရင့္တဲ့အခ်ိန္မွာ ခုတ္ယူရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ငွက္ေပ်ာပင္မွာ က်ေရာက္တတ္တဲ့ ျဖတ္ပိုးေတြကေတာ့ ပင္စည္ထိုး ႏွာတံရွည္က်ိဳင္းေကာင္နဲ႔၊ ငွက္ေပ်ာစာေအာင္ ၾကမ္းပိုးတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေရာက္တတ္တဲ့ ေရာဂါေတြကေတာ့ ငွက္ေပ်ာ ၾကက္ေတာင္စီးေရာဂါ၊ ရြက္ညိႇဳးေရာဂါနဲ႔ ငွက္ေပ်ာ ရြက္ေပ်ာက္ေရာဂါတုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။