အစီအစဥ္ဆြဲရင္ ဘတ္ဂ်တ္နဲ႔ဆြဲပါ ဥာဏ္သံုးပါ ဘတ္ဂ်က္အတိုင္းလုပ္ပါ

.

 

ေငြရွာလိုက္ရေအာင္ေဟ့ အရင္ဆံုးလုပ္ရမွာက ငါတို႔သံုးမယ့္ ဘတ္ဂ်က္ဆြဲဖို႔ပဲ။ ဒါေတြအားလံုး စဥ္းစားရမယ္။ ေစ်းႏႈန္းေတြကို ႏွစ္ခါျပန္စစ္ ငါတို႔အသံုးစရိတ္ သက္သာေအာင္ ဘတ္ဂ်တ္ကိုၾကည့္လိုက္ ငါတို႕ သူ႕အတိုင္း သံုးခဲ့ၾကတယ္။

အစီအစဥ္ဆြဲရင္ ဘတ္ဂ်တ္နဲ႔ ဆြဲတယ္။ ဘတ္ဂ်တ္ကိုအားကိုး သူ႔အတိုင္းသာလုပ္ ဥာဏ္သံုးၿပီး ဘတ္ဂ်က္ အတိုင္းသာလုပ္ပါ။

ဒါဟာ အေကာင္းဆံုးေျခလွမ္းအစပဲ။ ေဟာဒီမွာေဟ့ ဘတ္ဂ်က္ကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ အစီအစဥ္ဆြဲထားတဲ့အတိုင္း ဘာေတြသံုးႏိုင္မလဲ သိလိမ့္မယ္။

၀င္ေငြနည္းေနတဲ့အခ်ိန္မွာ စည္းလြတ္၀ါးလြတ္ျဖစ္သြားတယ္။ အရင္ဦးဆံုးဆြဲထားတဲ့ အစီအစဥ္အတိုင္း ျပန္လုပ္ရမယ္။

ငါတို႕ အသံုးစရိတ္ေတြလည္း ေလွ်ာ့မယ္။ အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုတယ္။

အခု ငါတို႔ သတိထားၾကမယ္။ စည္းလြတ္၀ါးလြတ္ မျဖစ္ေစနဲ႕ တကယ့္ နာမည္ေက်ာ္ႀကီးေတြ ပံုစံနဲ႕ ရတာထက္ပိုျပီး သံုးမိေနၾကတယ္ ။

ေငြနည္းနည္း စုေဆာင္းျပီး ေစာေစာေလး ေရာက္ေအာင္သြား ျဖစ္လာႏိုင္ေျခေတြက သင္ေပးမွာ စိတ္ေအးေအးထားတက္ဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္တာေတြအားလံုး ထဲထည့္ဆြဲပါ ။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ အျမတ္ရခဲ့ပါတယ္။