စည္းကမ္းပ်က္YBS ယာဥ္လိုင္းမ်ား ထိေရာက္စြာအေရးယူမည္ဟု ဝန္ႀကီး သတိေပး

.

YBS စနစ္တြင္ ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ ယာဥ္ေနာက္လိုက္ ၈၀ ရာခိုင္ႏူန္းသည္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား ရွိေနၾကသည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔မွ အဖြဲ႕၀င္ ကိုတ႐ုတ္ေလးက ေျပာသည္။

အေရးယူမည့္ စည္ကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားထဲတြင္ ဘတ္စ္ကားအခ်င္းခ်င္းၿပိဳင္ေမာင္းျခင္း မွစၿပီး ယာဥ္စည္းကမ္း လမ္းစည္းကမ္း မလုိက္နာမႈမ်ား ပါဝင္ေနသည္။

ထိုသို႔စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားကို အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန္ သက္ဆိုင္ရာယာဥ္လိုင္းတာဝန္ရွိသူမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေသေသခ်ာခ်ာ သတိေပးထားေၾကာင္း သူက ေျပာခဲ့သည္။

"သူမွာတာေတာ႕ နည္းနည္းျပင္းတယ္။ ေဖာက္ဖ်က္တာမထိန္းႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ယာဥ္လိုင္းထိန္းသိမ္းတဲ႔သူကိုလည္း အေရးယူမယ္။ သိပ္ဆိုးဝါးလာရင္ ယာဥ္လိုင္းအလိုက္လည္း သူက ဖ်က္သိမ္းမယ္" ဟု ကိုတ႐ုတ္ေလးက ေျပာသည္။

အေရးယူမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္၂၀၁၅ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒႏွင့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားဆံုး ေငြဒဏ္ သိန္း ၅၀ မွစ၍ အနည္းဆံုး သံုးေသာင္းက်ပ္ အထိ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ကာ ေထာင္ဒဏ္ အမ်ားဆံုး ၆လ မွစ၍ အနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္ တစ္လ အထိ ခ်မွတ္ခံရႏိုင္ေၾကာင္း ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ အမႈေပၚမူတည္၍ ျပစ္မႈ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ကြာျခားသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေငြဒဏ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ခုစလံုးလည္း ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၂၀၁၅ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒမွာ ေဖာ္ျပထားသည္။