အာဟာရျပည့္ ပန္းေဂၚဖီစိမ္း စိုက္ပ်ိဳးၾကရေအာင္

.

 

“႐ိုကုိလီ”လို႔ေခၚတဲ့ ပန္းေဂၚဖီစိမ္းကေတာ့ အေအးႀကိဳက္သီးႏွံပင္ ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ခ်င္းသီး သီးႏံွပင္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပန္းပြင့္ကုိသာ စားသံုးရၿပီး အပင္ရဲ႕အျမင့္က ၂ ေပနဲ႔ အပင္ရဲ႕အက်ယ္ကေတာ့ ၂ ေပခန္႔ ရွိပါတယ္။

အီတလီႏုိင္ငံရဲ႕ အရသာရွိ သီးႏံွပင္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ခန္႔ကစၿပီး ကမာၻအရပ္ရပ္သို႔ ျပန္႔ႏွံ႔ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပန္းပြင့္စိမ္းမွာ အာဟာရဓာတ္ မ်ားစြာပါဝင္တဲ့အျပင္ ကင္ဆာေရာဂါကုိလည္း တုိက္ဖ်က္ႏုိင္စြမ္း ရွိပါတယ္။ အစိမ္းလုိက္ျဖစ္ေစ ေရေႏြးနဲ႔ေပါင္း၍ျဖစ္ေစ ေၾကာ္ခ်က္၍ျဖစ္ေစ စားသံုးႏုိင္ပါတယ္။

ပန္းေဂၚဖီအစိမ္းေရာင္အပင္ေတြကေတာ့ ေအးတဲ့ရာသီေတြမွာဆုိရင္ေတာ့ ျဖစ္ထြန္းပါတယ္။ မုိးရာသီမွာ အပြင့္ရလုိတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေႏြေႏွာင္းပုိင္းမွာ စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ၿပီးေတာ့ ေႏြဦးေပါက္မွာ အပြင့္ရလိုတယ္ဆုိရင္ေတာ့ မုိးရာသီမွာ အေအးဒဏ္ခံႏုိင္တဲ့ မ်ိဳးေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ပါတယ္။

ႏုိက္ထ႐ိုဂ်င္ ေဖာ့စ္ေဖာရဲ႕စ္နဲ႔ ကယ္ဆီယံဓာတ္ ၾကြယ္ဝတဲ့ေျမေတြမွာဆုိရင္ေတာ့ ပုိမုိျဖစ္ထြန္းပါတယ္။ စုိက္ပ်ိဳးမယ့္ ေျမကြက္အေပၚမွာေတာ့ ၂ လက္မခန္႔ ေျမေဆြးမ်ား ထည့္ေပးရမွာပါ။ တစ္က်င္းကုိ ၃ ေစ့ႏႈန္းနဲ႔ လက္မဝက္ခန္႔ ေျမျမႇဳပ္ၿပီး စုိက္ပ်ိဳးေပးရမွာပါ။ တစ္က်င္းနဲ႔တစ္က်င္းကို ၁၈ လက္မအကြာထားၿပီး တစ္တန္းနဲ႔တစ္တန္းကို ၃ ေပခန္႔ ခြာထားေပးရမွာပါ။ အပင္မ်ားကုိ မထိခိုက္ေစရန္အတြက္ လက္နဲ႔ ေပါင္းလုိက္ေပးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေျမဆီလႊာအစိုဓာတ္ မွ်တေစရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ စုိက္ပ်ိဳးၿပီး ၃ ပတ္အတြင္းမွာေတာ့ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကုိ ေကၽြးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သံုးပတ္ကိုတစ္ႀကိမ္ ႏုိက္ထ႐ိုဂ်င္ဓာတ္ မ်ားမ်ားပါတဲ့ ေျမၾသဇာကုိ စုိက္တန္းေဘးကေန ေကၽြးေပးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အပင္ေပါက္ကေလးမ်ား အရြယ္ေရာက္လာတယ္ဆုိရင္ေတာ့ သန္မာတဲ့အပင္ကုိသာ ခ်န္ထားၿပီး က်န္တဲ့အပင္ေတြကုိ ႏႈတ္ေပးရမွာပါ။ အျမန္ႏႈတ္သိမ္းလုိပါက ပ်ိဳးပင္ေပါက္ေတြကုိ စုိက္ပ်ိဳးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရာသီဥတု ေအးလ်င္ျဖစ္ေစ ေျမဆီလႊာအစုိဓာတ္ နည္းလ်င္ျဖစ္ေစ ေျမၾသဇာနည္းလ်င္ျဖစ္ေစ ပန္းပြင့္အထုပ္ေတြ ေသးတတ္ပါတယ္။

ေဖာ့စ္ေဖာရဲ႕စ္္ လုိအပ္လာပါက အရြက္မ်ားဟာ ခရမ္းေရာင္ လုိအပ္လာပါတယ္။ ေျမဆီလႊာအပူခ်ိန္ ျမင့္တက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ေဖာ့စ္ေဖာရဲ႕စ္္ကုိ ေကၽြးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေျမဆီလႊာေအးေနတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေဖာ့စေဖာရဲ႕စ္္ကို အပင္ေတြက စားသံုးရန္ မလြယ္ကူတဲ့အတြက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ပနး္ေဂၚဖီစိမ္းေတြကေတာ့ အမ်ိဳးအစား မ်ားစြာရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သက္တမ္းအားျဖင့္ ၂ လကေန ၄ လအထိ ရွိၾကပါတယ္။ ပန္းေဂၚဖီစိမ္းေတြက ပြင့္ထုပ္ တစ္ခုသာျဖစ္ေပၚၿပီး အထုပ္ကုိ ျဖတ္ၿပီးမွသာ အတက္မ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီး အထုပ္ေလးမ်ား ထြက္ေပၚလာတတ္္ပါတယ္။ အထုပ္မ်ားဟာ က်စ္လစ္ၿပီး ဓားထက္ထက္နဲ႔ ျဖတ္ယူရမွာပါ။ ျဖတ္ယူတဲ့အခါမွာလည္း ပင္စည္႐ိုးတံကုိ ေျခာက္လက္မခန္႔ ခ်န္ၿပီးေတာ့ ျဖတ္ယူရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ပန္းထုပ္မွာ ပန္းပြင့္ အဝါေရာင္ေသးေသးေလးေတြ ထြက္ေပၚလာတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ပန္းထုပ္ ရင့္လာျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အတက္မွထြက္လာတဲ့ အထုပ္ကေလးမ်ားကုိလည္း ရင့္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ျဖတ္ယူစားသံုးႏုိင္ပါတယ္။

ေဂၚဖီထုပ္ေလာက္ေကာင္နဲ႔ ေဂၚဖီထုပ္ခူေကာင္ေတြကေတာ့ အဓိကပုိးေကာင္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိမ္းေရာင္ ခူေကာင္ေလးေတြကေတာ့ အရြက္ေတြကုိ အေပါက္ျဖစ္ေအာင္ စားသံုးၿပီး အထုပ္ထဲမွာ ပုနး္ေအာင္းေနတတ္္ပါတယ္။ ပ်ပုိးနဲ႔ ျဖတ္ပုိးေလာက္ေကာင္ေတြကေတာ့ အပင္ငယ္ေလးေတြကုိ ဖ်က္ဆီးတတ္ပါတယ္။