ယာဥ္အႏၱရာယ္ ကင္းစင္ေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ မင္းသမီး မီရွဲလ္ယိုးက အသိပညာေပး

.

ယာဥ္အႏၱရာယ္ ကင္းစင္ေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ မင္းသမီး မီရွဲလ္ယိုးက အသိပညာေပးခဲ့ပါတယ္။

ကမၻာ့အႏံွရွိ လူသန္းေပါင္း ၁.၃ သန္းတို႔ဟာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း လမ္းေပၚမွာ အသက္ဆံုး႐ံႈးၾကရပါတယ္။ ကားတိုက္မႈမ်ားဟာ အသက္ ၁၅ႏွစ္ကေန ၂၉ႏွစ္အရြယ္ လူေတြ ေသဆံုးၾကရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္လိုလို ကေလးအေယာက္ ၅၀၀ တို႔ ေသဆံုးၾကရပါတယ္။ အမ်ားစုဟာ ေက်ာင္းသြားခ်ိန္မွာ ျဖစ္ရတာပါ။ သင္ဒါကိုၾကည့္ေနတဲ့ အခ်ိန္ေလးမွာေတာင္ လူေနာက္တစ္ဦး ကားတိုက္ၿပီး ဆံုးပါးသြားပါၿပီ။ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေစဖို႔ ကၽြန္မတို႔ အားလံုးမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။ သင္ေကာ သင့္တာဝန္ ေက်ပြန္ပါသလား။