တင္းမာမႈေတြၾကားထဲမွ ထုိင္၀မ္ေရလက္ၾကားသို႔ ျဖတ္သန္းသြားလာခဲ့ေသာ တရုတ္ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ

.

ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ။               ။  ထုိင္၀မ္ေရလက္ၾကားထဲသို႔ တရုတ္ေလယာဥ္တင္သေဘၤာၾကီးဟာ တုိက္သေဘၤာအမ်ားအျပားကို ဦးေဆာင္၍ ျဖတ္သန္းသြားလာခဲ့ေၾကာင္း ထုိင္၀မ္ကာကြယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွေျပာၾကားခဲ့သည္။

Liaoning အမည္ရွိ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာၾကီးဟာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္း စစ္ေရးျပေလ့က်င့္မႈအျပီးမွ ျပန္လာစဥ္ျဖတ္သန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၄င္းသေဘၤာၾကီးဟာ ထုိင္၀မ္ေရပိုင္နက္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ေလေၾကာင္းကာကြယ္ ေရးပိုင္နက္ဇုန္အတြင္းသို႔ ျဖတ္သန္း၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ၾကီးဌာနမွ   ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒါဟာ အိမ္နီးနားခ်င္းႏုိင္ငံႏွစ္ခုအတြင္း တင္းမာမႈအရွိန္မ်ား ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္ျပီး ထုိင္၀မ္အာဏာပိုင္မ်ားကေတာ့ ျပည္သူမ်ားအား မစိုးရိမ္ၾကဖုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုကိစၥအားတံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ထုိင္၀မ္ဂ်က္ေလယာဥ္မ်ားဟာေလထဲသို႔အေရးေပၚခ်က္ခ်င္းတက္သြားခဲ့ျပီး ထိုုသေဘၤာၾကီးအား ၁၆၀ကီလုိမီတာရွည္လ်ားေသာ  ေရလက္ၾကားေတာင္ေလွ်ာက္   ေစာင့္ၾကပ္ဖုိ႔ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ အတြက္ သေဘၤာမ်ားျဖင့္ လုိက္လံေစာင့္ၾကည့္ခဲ့သည္ဟု ထုိင္၀မ္ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ခ်န္ခ်န္းခ်ီက ရိုက္တာသတင္းဌာနအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။