ေမာ့ေတာင္နယ္စပ္ေဒသ ေခ်ာင္းလမုေက်းရြာ ေတာင္္က်ေခ်ာင္းေရၾကီးမွဳ ေနအိမ္ ၅၇ လံုးေျပာင္းေရႊ ႔ ခဲ့ရ

.

ဓာတ္ပံု - ေမာ့ေတာင္သစၥာ(ေဒသခံ)

၊ျမိတ္၊ ဇန္န၀ါရီ - ၁၁ ။            ။ တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီး တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္၊ သိန္ခြန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ေခ်ာင္းလမုေက်းရြာတြင္ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ မိုးသည္းထန္ခဲ့မွဳေၾကာင့္ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္နံနက္ပိုင္းက လူေနအိမ္(၅၇)လံုးထိ ေျပာင္းေရြ ႔ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

အခ်ိန္အခါမဲ့မိုးေၾကာင့္ ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရ ၾကီးျမင့္ခဲ့ျပီး လူဦးေရ စုစုေပါင္း(၂၉၈)ဦးခန္႔ ေရ လြတ္ရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ခဲ့ၾကရသည္ဟုသိရသည္။

ထို႔အျပင္ တာပလပ္ ေက်းရြာတြင္လည္း လူေနအိမ္(၇)လံုးခန္႔ ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရ ဝင္ေရာက္လ်က္ရိွေသာ္လည္း ေျပာင္းေရႊ႔ျခင္း မ႐ွိေသးေၾကာင္း ျမိတ္ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔က ဆုိသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ သံုးရက္ခန္႔ကတည္းက  ရြာသြန္းခဲ့သည့္ မိုးသည္းထန္မွဳေၾကာင့္ ေမာ့ေတာင္ အမွတ္ (၉)ေဒသတြင္လည္း အိမ္ေထာင္စု(၁၁)စုခန္႔ ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္လ်က္ရိွျပီး ၊ အမွတ္(၉) တံတားမွာ လည္း ေရၾကီးျမင့္မွဳေၾကာင့္ ေမ်ာပါပ်က္စီးခဲ့ရသည့္အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ျပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္မွဳ ခက္ခဲလ်က္ရိွေၾကာင္းသိရသည္။

ေရနစ္ျမဳပ္မွဳျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားသို႔ တနသၤာရီ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမိ့ဳမစခန္းမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ား သြားေရာက္ကူညီလ်က္ရိွျပီး ၊ ေဒသခံပရဟိတအသင္းမ်ားကလည္း ကူညီေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းသိရသည္။