လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈျဖင့္ အေမရိကန္ဘုရားေက်ာင္းအတြင္း ဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္သူအား ေသဒဏ္ခ်

.

နယူးေယာက္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ။          ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းက အေမရိကန္တစ္ႏိုင္ငံလုံး တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားသြားေစသည့္ ေတာင္ကယ္႐ုိလိုင္းနားရွိ ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းအတြင္း ဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္၍ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းေနသည့္ လူမည္းကိုးဦး ေသဆုံးေစခဲ့ေသာ လူျဖဴလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒီသမား ဒိုင္လန္႐ုဖ္အား တရား႐ုံးက ေသဒဏ္ခ်မွတ္လုိက္သည္။

အသက္ ၂၂ ဒိုင္လန္အား ၿပီးခဲ့သည့္လက လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈရာဇဝတ္မႈအပါအဝင္ စြဲဆိုခ်က္ေပါင္း ၃၃ ခုျဖင့္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း စီရင္ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

၎က ခ်ားလိစတန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ လူမည္းဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းသို႔ ေသနတ္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခ်ိန္က သမၼာက်မ္းစာေလ့လာေရးအဖြဲ႔က ဒိုင္လန္ ဘုရားေက်ာင္းအတြင္း ဝင္ေရာက္လာစဥ္ ခရီးဦးႀကိဳျပဳခဲ့သည္။ ၎က ဝတ္ျပဳသူမ်ားနား ေရာက္ရွိၿပီး ပစ္ခတ္ျခင္းျဖစ္ရာ အသက္ ၂၆ ႏွစ္မွ ၈၇ ႏွစ္ၾကားရွိ လူမည္း ကိုးဦး ေသဆုံးခဲ့ရသည္။

ထိုပစ္ခတ္မႈအားျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ကာ သေဘာထားျငင္းခုံမႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

ဂ်ဴရီအဖြဲ႔ဝင္ ၁၂ ဦး၏ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းအေပၚ ဒိုင္လန္က အမူအယာအားျဖင့္ စိုးစဥ္းမွ်သာ ေျပာင္းလဲမႈ ရွိခဲ့သည္။ ေသခ်ာအကဲျဖတ္ပါက ေသဒဏ္ေပးလိုက္သည္ကိုပင္ အနည္းငယ္ၿပံဳးေယာင္ေယာင္ အသြင္အျပင္အား ေတြ႔ရသည္။

ျပည္နယ္တရားသူႀကီး ရစ္ခ်က္ဂါဂ်ယ္က ဒိုင္လန္အား ဂ်ဴရီအဖြဲ႔၏ ေသဒဏ္ျပစ္ဒဏ္အား ခ်ာလိစတန္ၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးသို႔ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္တြင္ ေပးပို႔သည္။ ၎အား ေသဒဏ္ေပးျခင္းကို ဂ်ဴရီလူႀကီးမင္းအားလုံး တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

အေစာပိုင္းက ဒိုင္လန္သည္ “ကၽြန္ေတာ္ ခုလိုပစ္သတ္ခဲ့တာကို ခုထိ စိတ္ထဲမွာ ခံစားေနရတုန္းပဲ။”ဟု ဂ်ဴရီအဖြဲ႔အား ေျပာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။