ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပိုမိုနီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္ဆံသြားမည္ဟု အေမရိကန္ ေျပာ

.

ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ။                   ။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္အၾကား ဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုခိုင္မာေစရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေစရန္ ကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀ါရွင္တန္အစုိးရက ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားသြားသည္ဟု သိရသည္။

" ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သမုိင္း၀င္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္၊ ႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုက္တဲ့ အရပ္သား အစုိးရသစ္တစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာခဲ့ပါတယ္" ဟု အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အႀကိဳ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားထံ ေပးပို႔ေသာ သတင္းအမွာစကားတစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားသြားသည္။

" အေမရိကန္-ျမန္မာအၾကား ေႏြးေထြးနီးကပ္တဲ့ ဆက္ဆံမႈရွိေနတာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ၀ါရွင္တန္ ခရီးစဥ္နဲ႔အတူ စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈေတြကို သမၼတအုိဘားမားအစုိးရက ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့တာေတြ ရွိထားခဲ့ပါတယ္" ဟု ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

" အေမရိကန္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေအာင္ျမင္ရာ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္းအတြက္ ပံ့ပိုးေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔လည္း ဆက္လက္နီးနီးကပ္ကပ္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈဖူလံုမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းေတြ တုိးပြားရရွိႏိုင္မႈနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေလးစားလုိက္နာမႈ စတဲ့အပိုင္းေတြမွာလည္း သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ပါ နီးနီးကပ္ကပ္ လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေျပာထားသည္။