ေစ်းဘက္တြင္မက ေဆးဘက္လည္း၀င္ နံနံပင္ကို စိုက္ပ်ိဳးၾက

.

 

စုိက္ပ်ိဳးေပ်ာ္ရႊင္ သိေစခ်င္အစီအစဥ္ကေန ဒီေန႔မွာေတာ့ နံနံပင္ စုိက္ပ်ိဳးေရးအေၾကာင္းကုိ တင္ဆက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

နံနံပင္ကေတာ့ မုန္႔ဟင္းခါး ညႇပ္ေခါက္ဆြဲတုိ႔နဲ႔ ဆုိရင္ေတာ့ အလြန္လိုက္ဖက္တဲ့ အပင္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားေသာ ဟင္းလ်ာမ်ား ခ်က္ျပဳတ္ရာမွာလည္း နံနံပင္ကုိ အုပ္ၿပီးေတာ့ ခ်က္စားႏုိင္သလုိ အတို႔အျမႇဳပ္အျဖစ္လည္း စားသံုးႏုိင္ပါတယ္။

နံနံပင္ရဲ႕ မူရင္းေဒသကေတာ့ ေျမထဲပင္လင္ အနီးတဝိုက္မွာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေတြကပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ နံနံပင္ကေတာ့ ေျမနက္မွာေရာ ေျမနီႏံုးမွာေရာ ေကာင္းစြာ ျဖစ္ထြန္းပါတယ္။ စနပ္ဖြတ္ေခ်းေျမမွာ ေျမၾသဇာ ခ်စရာမလိုပဲ ႏႈန္းေျမနီနဲ႔ ႏႈန္းေျမနက္တို႔မွာေတာ့ ေျမၾသဇာ ခ်ေပးဖုိ႔ လုိပါတယ္။ နံနံပင္ကုိ ေဆာင္းရာသီမွာ စုိက္ပ်ိဳးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ပုိမိုေအာင္ျမင္ပါတယ္။ နံနံပင္ စုိက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ကေတာ့ ၁ ဧကကုိ မ်ိဳးေစ့ ၄ ပိႆာခြဲခန္႔ လိုအပ္ပါတယ္။

စုိက္တန္း တစ္တန္းနဲ႔တစ္တန္းကုိေတာ့ ၉ လက္မခန္႔ ျခားေပးရမွာပါ။ ၾကြက္ၿမီးတန္း မ်ိဳးေစ့ခ်စနစ္နဲ႔ စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ပါတယ္။ မ်ိဳးေစ့ခ်ၿပီးရင္ေတာ့ ေျမပါးပါးေလး ခ်ေပးရပါတယ္။ ေပါင္းျမတ္မ်ားကုိလည္း ရွင္းလင္းေပးထားရမွာပါ။ ေပါင္းျမတ္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေပးျခင္း ေျမဆြေပးျခင္းတုိ႔ကုိလည္း ျပဳလုပ္ေပးရမွာပါ။ နံနံပင္ကုိ စုိက္ပ်ိဳးၿပီး ၃၆ ရက္အၾကာမွ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္းမွာ ႏႈတ္ယူစားသံုးႏုိင္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ နံနံပင္မွာ အဓိကက်ေရာက္တတ္္တဲ့ ပုိးမႊားေတြကေတာ့ ျပပုိးပဲျဖစ္ပါတယ္။

နံနံပင္ကုိေတာ့ အတို႔အျမႇဳပ္ စားေသာက္႐ံုတင္သာမက ေဆးဘက္ဝင္အပင္အျဖစ္လည္း အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ နံနံေစ့ တစ္မတ္သား သၾကားတစ္မတ္သားတုိ႔ကုိ ေရာစပ္ၿပီး စားသံုးေပးပါက အဆစ္အျမစ္ကုိက္ခဲျခင္းမ်ား သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးငယ္မ်ား ေခ်ာင္းဆုိးေနရင္ေတာ့ နံနံေစ့ကုိ ဆန္ေဆးေရနဲ႔ စိမ္ၿပီးေတာ့ သၾကားအနည္းငယ္ထည့္ၿပီး ကေလးငယ္မ်ားကုိ ေကၽြးေပးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေခ်ာင္းဆုိးေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းေစမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။