စီးပြားျဖစ္ ၾကက္ေမြးျမဴေရး ေမြးၾကေစခ်င္

.

ကမာၻေပၚမွာ ၾကက္ေမြးျမဴေရးကုိ အာရွတုိက္က စတင္ခဲ့တာပါတယ္။ သစ္ေတာ၊ စိမ့္စမ္းနဲ႔ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္မ်ား ေပါမ်ားတဲ့ အာရွတုိက္ႀကီးဟာ ေရေျမ ရာသီဥတု ေကာင္းမြန္တဲ့အတြက္ ဇီဝမ်ိဳးႏြယ္ပင္နဲ႔ တိရိစာၦန္မ်ိဳးစံုတို႔ ေပါက္ဖြား ႀကီးျပင္းရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

တိရိစာၦန္မ်ိဳးစံု ေပါက္ဖြားတဲ့အထဲမွာ အာရွတိုက္ရဲ႕ ေတာၾကက္မ်ားလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ လူတို႔က ေတာၾကက္မ်ားကုိ အရွင္ဖမ္းမိၿပီး မိမိေနထိုင္ရာ အနီးဝန္းက်င္မွာ ေမြးျမဴခဲ့ရာမွ အစ လူနဲ႔ ယဥ္ပါးလာၿပီး ၾကက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းက စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့တာပါ။

ယခင္ကေတာ့ အသားစားရန္အတြက္ ေမြးျမဴလာခဲ့ရာမွ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဥစားရန္အတြက္ပါ ဥစားၾကက္မ်ားကုိပါ ေမြးျမဴလာခဲ့ၾကပါတယ္။ ၾကက္မ်ား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ ဆန္ကြဲ၊ ဖြဲ၊ ပဲေစ့၊ ေျပာင္းနဲ႔ အစာစိမ္းမ်ား ေကၽြးေမြးလာရာမွ အသားဓာတ္၊ အဆီဓာတ္၊ ထံုးဓာတ္၊ ဗီတာမင္နဲ႔ သတၱဳဓာတ္ပါေသာ အစာမ်ားကုိ ေရာစပ္ ေကၽြးေမြးျခင္းျဖင့္ ၾကက္စာဆုိင္ရာ အာဟာရေဗဒ ပညာရပ္ကလည္း တစ္စတစ္စ တုိးတက္ ထြန္းကားလာခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဥစားၾကက္မ်ားကုိ ေမြးျမဴၿပီး ၾကက္ဥ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းဟူေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းတစ္ခုကလည္း အစျပဳ ထြန္းကားလာခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ဝန္းက်င္ကစၿပီး ကမာၻ႔ႏိုင္ငံႀကီးေတြမွာ ဥစား ၾကက္မမ်ားကုိ ေမြးျမဴလာၿပီး ၾကက္ဥ ထုတ္လုပ္ျခင္း ေရာင္းဝယ္ျခင္း လုပ္ငန္းဟာ တစတစ တုိးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ စီးပြားျဖစ္ ဥစားၾကက္ ေမြးျမဴျခငး္ လုပ္ငန္းကုိေတာ့ အဂၤလန္၊ ျပင္သစ္၊ အီတလီ၊ စပိန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဘရာဇီး၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတုိ႔မွာ အမ်ားဆံုး ေမြးျမဴခဲ့ၾကပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ၾကက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကို စတင္ခဲ့သူမွာ မိတၳီလာၿမိဳ႕မွ ဦးထြန္းစိန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ပုရြက္စိတ္ကုန္းမွာ Star Fan အမည္နဲ႔ ၾကက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကို စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၇၀ ဝန္းက်င္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံျခားက ဥစားၾကက္မ်ားကို မွာယူ တင္သြင္းၿပီး ေမြးျမဴခဲ့ၾကတာပါ။ ယခင္က ဥစားၾကက္ ေမြးျမဴျခင္းကုိ တႏုိင္တပိုင္ ေမြးျမဴလာရာမွ ယခုအခါမွာဆုိရင္ေတာ့ စီးပြားျဖစ္ လုပ္ငန္းမ်ားအေနနဲ႔ ေမြးျမဴလာခဲ့ၾကပါၿပီ။

ၾကက္မ်ားကို ေမြးျမဴေတာ့မယ္ဆုိရင္ သင့္တင့္တဲ့ ေရေျမ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိဖုိ႔ေတာ့ လုိပါတယ္။ ၾကက္ၿခံမ်ားကုိ လူေနအိမ္မ်ားနဲ႔ ေဝးတဲ့ေနရာ၊ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိႏုိင္တဲ့ေနရာ၊ ေရဝင္ေရထြက္ ရွိႏုိင္တဲ့ေနရာ၊ ၿမိဳ႕နဲ႔ မနီးလြန္း မေဝးလြန္းတဲ့ေနရာ၊ ၾကက္ဥနဲ႔ ၾကက္ေရာင္းဝယ္ေရး ေစ်းကြက္ရွိၿပီး စီးပြားေရးအတြက္ တြက္ေျခကိုက္တဲ့ေနရာ။ ေရမဝပ္တဲ့ ေျမျပင္ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ေတာင္ကုန္း၊ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေမြးျမဴေရးၿခံနဲ႔ အနည္းဆံုး ၁ မုိင္ခန္႔ ေဝးတဲ့ေနရာေတြမွာ ေမြးျမဴရမွာပါ။ ၾကက္ၿခံကိုလည္း ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ အကာအရံမ်ားကုိ မရွိေစရပါဘူး။ ၾကက္ၿခံတစ္ခုတည္းကုိ မ်ိဳးတူၾကက္မ်ားသာ ေမြးျမဴရမွာပါ။

 ၾကက္မ်ားကုိ စင္တင္ေမြးျမဴျခင္း စနစ္ကေတာ့ ေျမျပင္မွ အျမင့္ ေလးေပငါးေပခန္႔ ေဆာက္လုပ္ၿပီး အခင္းအက်င္းမ်ားကုိ ဝါးၿခမ္း ဒါမွမဟုတ္ရင္ ဝါးလံုးမ်ားအေပၚမွာ ပုိက္ကြန္ထပ္ခင္းၿပီး ေမြးျမဴျခင္း စနစ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အားသာခ်က္မ်ားကေတာ့ ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ၿပီး ၾကက္မ်ားဟာ သဘာဝအတုိင္ လြတ္လပ္စြာ ေပါက္ဖြားႏုိင္တဲ့အတြက္ ၾကက္က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အားနည္းခ်က္ကေတာ့ အေဆာက္အဦးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားျပားျခင္းနဲ႔ ၾကက္ငယ္မ်ားကုိ အေႏြးေပး မီးကုိင္ရာမွာေတာ့ အပူခ်ိန္ ပံုမွန္ရရွိရန္ ခက္ခဲျခင္းတုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလွာင္အိမ္စနစ္နဲ႔ ေမြးျမဴရာမွာေတာ့ ၾကက္လတ္နဲ႔ ဥၾကက္အရြယ္ကုိသာ ေမြးျမဴရတာပါ။ ၾကက္လတ္ အသက္ ၇ ပတ္မွ ၁၆ ပတ္အတြင္း ၾကက္တစ္ေကာင္ဟာ အက်ယ္ ၆၀ စတုရန္းလက္မ လုိအပ္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥၾကက္မမ်ားအတြက္ကေတာ့ အလ်ား ၁၈ လက္မ အနံ ၁၆ လက္မ အျမင့္ ၁၄ လက္မရွိတဲ့ ေလွာင္အိမ္တစ္လံုးမွာ ဥစားၾကက္ ၃ ေကာင္ ေမြးျမဴႏုိင္ပါတယ္။ ေလွာင္အိမ္ၾကမ္းခင္းကေတာ့ ေျမျပင္မွ ၂၅ လက္မခန္႔ အျမင့္ထားၿပီး ေမြးျမဴရမွာပါ။ ၾကက္စာခြက္အရွည္ ၾကက္ေရခြက္ အရွည္တုိကို တစ္ပါတည္း တပ္ဆင္ထားၿပီး ၾကမ္းခင္းမွ ၾကက္ဥမ်ား ေလ်ာဆင္းရန္အတြက္ ဝါး၊ သစ္သား၊ သံဇကာတုိ႔ျဖင့္ အခင္း ျပဳလုပ္ေပးထားရပါတယ္။ ေလွာင္အိမ္ အေပၚပိုင္းနဲ႔ ေအာက္ပိုင္းကုိေတာ့ ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ အမိုးအကာမ်ားကုိ ဖယ္ထားေပးရမွာပါ။ ဥစားၾကက္မမ်ားကိုေတာ့ ေလွာင္အိမ္စနစ္ျဖင့္ ေမြးျမဴတာဟာ အသင့္ေတာ္ဆံုးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။