ေျမပဲစိုက္ပ်ိဳး ဝင္ေငြတိုး

.

ေျမပဲပင္ရဲ႕ မူရင္းေဒသကေတာ့ ဘရာဇီးႏိုင္ငံကပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ ေျမပဲကုိ ပင္ေထာင္နဲ႔ ပင္ျဖတ္ဆုိၿပီးေတာ့ ႏွစ္မ်ိဳး ခြဲျခားႏုိင္ပါတယ္။ ပင္ေထာင္ကေတာ့ အပင္ေရာ အကိုင္းအတက္မ်ားပါ ေထာင္ၿပီးေတာ့ ေပါက္ေရာက္တတ္ပါတယ္။ အသီးေတြက ပင္ေျခမွာ စုျပံဳၿပီး သီးတတ္ၿပီးေတာ့ ေသးငယ္ၾကပါတယ္။ အခြံပါးၿပီးေတာ့ အေစ့အဆံ ျပည့္ဝၾကပါတယ္။ ပင္ျဖတ္မ်ိဳးကေတာ့ ပင္ဆီသာ ေထာင္မတ္ၿပီး အကိုင္းအခက္မ်ားက တြားသြားၾကပါတယ္။ အကိုင္းအခက္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ေျမနဲ႔ထိေနတဲ့ ေနရာတုိင္းမွာ အသီးသီးၾကပါတယ္။ သက္တမ္းကေတာ့ ၅ လကေန ၆ လအထိ ရွိၾကပါတယ္။

ေျမပဲပင္ကေတာ့ အပူပိုင္း သမရာသီဥတုကုိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ဆီထြက္သီးႏွံအျဖစ္ မိုးရာသီနဲ႔ ေဆာင္းရာသီေတြမွာ စုိက္ပ်ိဳးၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမပဲပင္ကို ကေနဒါႏုိင္ငံကေနၿပီးေတာ့ ေတာင္အေမရိကတုိက္၊ အာဂ်င္တီးနားတို႔အထိ စုိက္ပ်ိဳးၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အာရွအလယ္ပိုင္း ေဒသေတြမွာလည္း ျဖစ္ထြန္းၾကပါတယ္။ ေျမပဲပင္ဟာ ငယ္စဥ္ကာလနဲ႔ အပြင့္ပြင့္ခ်ိန္ ကာလေတြမွာ ေနေရာင္ျခည္ရရွိမႈ နည္းသည္ျဖစ္ေစ တိမ္ဖံုးမႈအခ်ိန္ မ်ားလ်င္ျဖစ္ေစ အသီးျဖစ္ထြန္းမႈ နည္းတတ္ပါတယ္။ အထြက္ႏႈန္းလည္း ေလ်ာ့နည္းတက္ပါတယ္။

ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ အျမင့္ေပ ၃၅၀၀ ထက္ နိမ့္တဲ့ေနရာေတြမွာ ျဖစ္ထြန္းၿပီးေတာ့ ၃၅၀၀ ထက္ ျမင့္တဲေနရာေတြမွာ စိုက္ပ်ိဳးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အပင္ျဖစ္ထြန္းမႈ ျဖစ္ေပမယ့္ အေစ့မ်ားက ေသးငယ္သြားတတ္ၿပီး ဆီထြက္ႏႈန္း နည္းသြားတတ္ပါတယ္။ ေျမပဲပင္ဟာ ေရမဝပ္တဲ့ သဲဆန္တဲ့ ႏႈန္းေျမမ်ားမွာ ေကာင္းစြာ ျဖစ္ထြန္းပါတယ္။ ေျမပဲပင္စုိက္ႏိုင္မယ့္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး မိုးေရခ်ိန္ကေတာ့ ၃၅ လက္မကေန ၄၅ လက္မအထိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေျမပဲျဖစ္ထြန္းမႈကေတာ့ အပူခ်ိန္ ၂၅ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္နဲ႔  ၃၀ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္အတြင္းမွာပဲ ျဖစ္ထြန္းပါတယ္။ ၂၀ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အပင္ႀကီးထြားမႈ   ေႏွးေကြးၿပီးေတာ့ ၃၅ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ထက္ ေက်ာ္သြားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ပန္းပြင့္မႈေတြကုိ ထိခိုက္ေစပါတယ္။ အပြင့္ျဖစ္ေပၚမႈ ကာလအတုိင္းအတာကုိ အဓိက ျပဳျပင္ေပးတာကေတာ့ အပူခ်ိန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အပူခ်ိန္နည္းရင္ေတာ့ ပန္းပြင့္မႈ ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီးေတာ့ မ်ိဳးကူးဆက္မႈကုိပါ ထိခိုက္ ပ်က္စီးႏိုင္ပါတယ္။ အညာေဒသမွာ စိုက္ပ်ိဳးတဲ့အခါမွာေတာ့ မိုးကုိ အမွီျပဳျပီးေတာ့ ရွင္သန္ႀကီးထြားရတဲ့အတြက္ စုိက္ပ်ိဳးတဲ့အခ်ိန္မွာ အစုိဓာတ္ရွိရန္ လုိအပ္ပါတယ္။ ေျမပဲပင္က ကာဗြန္ သံုးဆပါတဲ့ အပင္မ်ိဳး ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနေရာင္ျခည္ အစာခ်က္လုပ္မႈ ေလထုထဲမွာ ေအာက္ဆီဂ်င္ ထုတ္ယူမႈ စတဲ့အလုပ္ေတြကုိ ျပဳလုပ္ရတဲ့အတြက္ ရက္ေပါင္း ၆၀ ေလာက္အထိ ေနေရာင္ျခည္ရရွိမႈ ရရွိဖုိ႔ေတာ့ လုိအပ္ပါတယ္။ ေျမပဲပင္ဟာ ေျမမွန္ မ်ိဳးမွန္ စုိက္နည္းမွန္ ရာသီမွန္မွ အထြက္ႏႈန္း ေကာင္းမြန္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမပဲပင္ျဖစ္ထြန္းတဲ့ သဲဆန္တဲ့ ေျမမ်ားကေတာ့ အဟာရဓာတ္ ခ်ိဳ႔တဲ့တဲ့အတြက္ ေျမပဲပင္ စိုက္ပ်ိဳးတဲ့အခါမွာ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား ထည့္သြင္းေပးရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ ထံုးဓာတ္ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ ေဟာ့စပိတ္ဓာတ္ စတာေတြကုိ ထည့္သြင္းေပးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကယ္ဆီယံ ဆာလဖိတ္ ဓာတ္ေျမၾသဇာကုိေတာ့ ၁ ဧကမွာ ေပါင္ ၃၀၀ ကေန ၅၀၀ အထိ အပြင့္ပြင့္ခ်ိန္မွာ အရြက္မ်ားေပၚကုိ ျဖဴးေပးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ စုိက္ပ်ိဳးတဲ့အခါမွာလည္း မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိ ေျမေျခာက္လြယ္တဲ့ အရပ္ေဒသမွာဆိုရင္ေတာ့ အနက္ ၃ လက္မခန္႔ ေျမေျခာက္မလြယ္တဲ့ ေနရာေဒသေတြမွာဆုိရင္ေတာ့ ၂ လက္မကေန ၃ လက္မအတြင္း မ်ိဳးေစ့ခ်ၿပီး ၾကမ္းတုန္းတုိက္ ေျမဖို႔ႏုိင္ပါတယ္။ စုိက္ၿပီး ၁၂ မွာတစ္ႀကိမ္ ရက္ ၂၀ မွာတစ္ႀကိမ္ ေလးသြားထြန္တံုးနဲ႔ ၂ ႀကိမ္ လုိက္ေပးရပါတယ္။ စုိက္ပ်ိဳးၿပီး ၂၂ ရက္ ၾကာတဲ့အခါမွာေတာ့ ပန္းပြင့္မ်ား စတင္လာပါတယ္။ ေလးငါးရက္အတြင္းမွာ ပန္းမ်ားက လႈိင္လႈိင္ ပြင့္လာမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 ေျမပဲပင္ရဲ႕ အပြင့္မ်ားဟာ ညႇိဳးႏြမ္းလာၿပီး အရြက္မ်ား ဝါၿပီး ေၾကြက်လာပါက ေျမပဲပင္ကုိ ႏႈတ္ၾကည့္ၿပီး ေျမပဲအခံြဟာ အညိဳေရာင္ ျဖစ္ေနတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေျမပဲကုိ ႏႈတ္သိမ္းဖုိ႔ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမပဲႏႈတ္သိမ္းခ်ိန္ ေက်ာ္ပါကလည္း ေျမပဲအေတာင့္မ်ားဟာ ေျမထဲမွာ ျပတ္က်န္ေနတက္ပါတယ္။ ေစာေစာႏႈတ္မယ္ဆုိရင္လည္း ေျမပဲမွာ ေရမ်ား ပါဝင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေနလွန္း၇တဲ့အတြက္ ဆီထြက္ႏႈန္း နည္းတက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေျမပဲပင္ကုိ သင့္ေလ်ာ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ႏႈတ္သိမ္းေပးရန္အတြက္ကေတာ့ လုိအပ္ပါတယ္။ သဲႏႈန္းဆန္တဲ့ေျမမွာ စုိက္ပ်ိဳးမယ့္ ပင္ေထာင္ ေျမပဲမ်ိဳးကိုေတာ့ မိုးမွာ စုိက္ပ်ိဳးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ရက္ေပါင္း ၉၀ နဲ႔ ၁၀၀ ၾကား မုိးေႏွာင္းကာလမွာ စိုက္ပ်ိဳးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ရက္ေပါင္း ၁၂၀ အတြင္းမွာ ႏႈတ္သိမ္းေပးရမွာပါ။ ေျမပဲကုိေတာ့ အေတာင့္လိုက္ ဒါမွမဟုတ္ရင္ အေစ့ထုတ္ၿပီးေတာ့ သိမး္ဆည္းႏုိင္ပါတယ္။ သိုေလွာင္ရမယ့္ ေနရာေတြကေတာ့ ေျခာက္ေသြ႔တဲ့ေနရာေတြမွာ သိုေလွာင္ေပးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမပဲပင္မွာက်ေရာက္တတ္တဲ့ ေရာဂါပိုးအေျခအေနကို ေတာင္သူ ကိုသန္းေဌးက အခုလိုရွင္းျပပါတယ္။

ကိုသန္းေဌး (ေတာင္သူ)

ေဖာင္းကေတာရြာ၊ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္။

'က်ေရာက္မယ့္ ေရာဂါေတြကေတာ့ သူတို႔မွာ ပထမကေတာ့ အရြက္နာပိုးတုိ႔ ဝင္မွာကုိ ေၾကာက္ရတယ္။ အဓိက ေရာဂါက ေျမပဲက ႏုတုန္းကေတာ့ ေရာဂါမ်ိဳးစံု ဝင္တက္ပါတယ္။ ေဆးပတ္ေပးရပါတယ္။ ၁၅ ရက္ တစ္ႀကိမ္ေလာက္ ပတ္ေပးရပါတယ္။ ေျမပဲကုိ တခ်ိဳ႕က အစုိတုိင္း သြားေရာင္းၾကတာေပါ့။ အခ်ိန္နဲ႔ေပါ့ ၁ ပိႆကို ေျပာမယ္ဆုိရင္ သူက ၇ ပိႆႏႈန္းကုိ ၁ တင္းေကာက္တယ္။ ေရနံေခ်ာင္းမွာ သြားေရာင္းတယ္။ တခ်ိဳ႕ကက်ေတာ့လည္း အေျခာက္လွန္းၿပီးေတာ့ ဆီႀကိတ္တဲ့သူဆီကို သြားေရာင္းတယ္။'

မဇိၩမ

ေျမပဲပင္မွာ က်ေရာက္တတ္တဲ့ ေရာဂါ ျဖတ္ပိုးေတြကေတာ့ ရြတ္လိတ္ပိုး၊ ပိုးလမင္းက်ိဳင္း၊ ေျမပဲျဖတ္ပိုး၊ ျပပိုးနဲ႔ ျခပိုးေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမပဲပင္ေတြမွာ က်ေရာက္တဲ့တဲ့ ေရာဂါအေနနဲ႔ကေတာ့ ေျမပဲ ရြက္လိတ္ေရာဂါ ေျမပဲပုတ္ေရာဂါ ေျမပဲ ပင္နာက်ေရာဂါ ေျမပဲ သန္ေခ်းေရာဂါ ေျမပဲ ပင္ေျခပုတ္ေရာဂါ ေျမပဲျမစ္ ေရာဂါတုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမပဲပင္ေတြဟာ ၾကြင္းက်န္ရစ္တဲ့ ဓာတ္ေျမၾသဇာေတြကုိ တုန္႔ျပန္ စုတ္ယူႏုိင္စြမ္း ရွိတဲ့အတြက္ ေျမပဲကုိ တစ္ေနရာတည္းမွာ ဆက္တုိက္မစိုက္ပဲ ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္၊ သံုးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ အလွည့္က် စုိက္ပ်ိဳးေပးျခင္းျဖင့္ ေရာဂါပိုးမႊားေတြကုိလည္း ကာကြယ္ႏုိင္ပါတယ္။

ေျမပဲပင္ကုိေတာ့ စားသံုးဆီအျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အမ်ားဆံုး စိုက္ပ်ိဳးၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမ်ား ဆီထြက္သီးႏွံ႔မ်ားျဖစ္တဲ့ ေျမပဲ ႏွမ္း ေနၾကာ စတာေတြကုိ အမ်ားဆံုး စုိက္ပ်ိဳးၾကပါတယ္။

ကုိခင္ေမာင္စုိး (ေျမပဲပြဲ႐ံု)

ေရနံေခ်ာင္း စက္မႈဇုန္။

'ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေျမပဲ အစုိ ၇ ပိႆကို ၅၈၀၀ ေပါ့။ သူတုိ႔ အေျခာက္လွန္းၿပီးေတာ့ ႀကိတ္တာကေတာ့ အခြန္ကုိခြဲ ဆီႀကိတ္ၿပီးေတာ့ ေရာင္းတယ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း လံုးဆံထုတ္ လံုးဆံေစ်း အတက္အက်ေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ဝယ္တာေပါ့။ နယ္ဘက္က ပဲထြက္ေကာင္းတယ္ဆုိရင္ေတာ့ လုၿပီးဝယ္ရတာေတြလည္း ရွိတာေပါ့။ တေပါင္း တန္ခူးမွာေတာ့ အေရာင္းအဝယ္က နဲနဲသြတ္တယ္။

ေျမပဲမွာေတာ့ မုိင္ႏိုအက္စစ္၊ လိုင္စင္း စတဲ့ အဟာရဓာတ္မ်ား ပါဝင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အသားဓာတ္နဲ႔ စြမ္းအား မွ်ပါတယ္။ ေျမပဲစံ ေျမပဲဆီ ေျမပဲ ႀကိတ္စက္ေတြမွာေတာ့ အသားဓာတ္ သတၱဳဓာတ္ ဗီတာမင္ဓာတ္ ဗီတာမင္ဓာတ္ေပါင္းစုျဖစ္တဲ့ ဗိုင္ရာမင္း စတာေတြ ပါပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေစ်းႀကီးတဲ့ အသားေတြအစား ေျမပဲကုိ အဟာရအျဖစ္ စားသံုးႏုိင္ပါတယ္။ '