အီတလီအလယ္ပိုင္းတြင္ အင္အား ၇ ေက်ာ္သည့္ ငလ်င္ႀကီးလႈပ္

.

ေရာမ၊ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ။           ။ အီတလီႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္က ရစ္ခ်္တာစေကး ၇ ဒႆမ ၁ အဆင့္ရွိ အင္အားႀကီးငလ်င္လႈပ္ခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ဘူမိတုိင္းတာေရးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

ငလ်င္အတြင္း ေသေက်ပ်က္စီးမႈ သတင္း လတ္တေလာ မၾကားသိရေသးေပ။

ငလ်င္ဗဟိုမွာ ပီ႐ူဂီယာၿမိဳ႕ အေရွ႕အေရွ႕ေတာင္ဖက္ ၄၂ မိုင္အကြာတြင္ ေျမေအာက္ ၁၀၈ ကီလုိမီတာ၌ ဗဟိုျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ကလည္း ယင္းၿမိဳ႕အေရွ႕ဖက္တြင္ အင္အား ၆ ဒႆမ ၄ အဆင့္ရွိ ငလ်င္လႈပ္ခဲ့ၿပီး ယခုငလ်င္လႈပ္မႈကို ၿမိဳ႕ေတာ္ ေရာမကပင္ ခံစားသိရွိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္လေက်ာ္ခန္႔က ယင္းေဒသ၌ ငလ်င္လႈပ္ခဲ့၍ ၿမိဳ႕ငယ္တစ္ခ်ိဳ႕ ပ်က္စီးရၿပီး လူေပါင္း ၃၀၀ နီးပါးေသဆုံးခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုငလ်င္မ်ား လႈပ္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။