ၾကက္သြန္နီ ဘယ္လိုစိုက္ၾကမလဲ

.

ၾကက္သြန္ပင္ဟာ အေအးႀကိဳက္ သီးႏွံ႔ပင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံ႔ပင္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ခ်င္း စုိက္ပ်ိဳး ရိတ္သိမ္းႏိုင္ပါတယ္။ ဥနဲ႔ အျမိတ္ကုိသာ စားသံုးရၿပီးေတာ့ အပင္ရဲ႕ အျမင့္ကေတာ့ ၄ လက္မကေန ၂၄ လက္မအထိ ရွိပါတယ္။ အက်ယ္ကေတာ့ ၁ လက္မကေန ၅ လက္မအထိ က်ယ္ပါတယ္။ ၾကက္သြန္ကုိ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး သီးႏွံအျဖစ္လည္ေကာင္း၊ ေဆးဖက္ဝင္ သီးႏွံအျဖစ္လည္ေကာင္း၊ အသံုးျပဳၾကပါတယ္။

ၾကက္သြန္ကို ကမၻာမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ခန္႔က စတင္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့တာပဲ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ အိႏိၵယ၊ အီဂ်စ္၊ အီတလီႏိုင္ငံမ်ားကေတာ့ ေရွ႕ေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈေတြမွာ အေလးထားခဲ့ၾကတဲ့ သစ္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။

 ၾကက္သြန္နီက ေျမၾသဇာ ေကာင္းမြန္တဲ့ေျမ၊ ႏႈန္းေျမ၊ သဲႏႈန္းေျမတို႔ကုိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီမ်ိဳးေပါင္း ၁၈ မ်ိဳးေက်ာ္ ရွိၿပီးေတာ့ အသက္မွာလည္း ၄၅ ရက္ကေန ႏွစ္ရွည္အထိ ရွိၾကပါတယ္။ ေနေရာင္ျခည္ကုိ တစ္ေန႔မွာ ၁၂ နာရီကေန ၁၄ နာရီအထိရမွ ဥတဲ့ၾကက္သြန္မ်ိဳးနဲ႔ ၁၄ နာရီကေန ၁၆ နာရီအထိ ရမွဥတဲ့ ၾကက္သြန္မ်ိဳးဆိုၿပီးေတာ့ ၾကက္သြန္မ်ိဳးေပါင္းမ်ားစြာလည္း ရွိပါတယ္။ အခြံရဲ႕ အေရာင္အေသြးက အနီ၊ အဝါ၊ အျဖဴ၊ အနီရင့္ေရာင္၊ ခရမ္း စတဲ့အေရာင္မ်ိဳးစံုေတြလည္း ရွိၾကပါတယ္။ အနံ႔ျပင္းတဲ့မ်ိဳးနဲ႔ အနံ႔နည္းတဲ့မ်ိဳးဆုိၿပီးေတာ့လည္း ရွိပါတယ္။ အရသာခ်ိဳတဲ့မ်ိဳးနဲ႔ အရသာ အခ်ိဳေပါ့တဲ့မ်ိဳးဆိုၿပီးေတာ့လည္း ရွိၾကပါတယ္။

 ၾကက္သြန္ရဲ႕ အရြယ္ကေတာ့ ႀကီးငယ္အလတ္ အရြယ္မ်ိဳးစံု ရွိပါတယ္။ ပံုမွန္သံုးစြဲေနၾကတဲ့ ၾကက္သြန္မ်ိဳးကေတာ့ ၾကက္သြန္ခ်ိဳမ်ိဳး ျဖစ္ၿပီးေတာ့ အနံ႔အရသာက မျပင္းထန္လွပါဘူး။ ခ်က္ျပဳတ္ရာမွာျဖစ္ေစ၊ အသုပ္သုပ္ရာမွာျဖစ္ေစ၊ အသံုးျပဳၾကပါတယ္။

 ၾကက္သြန္ကုိ စုိက္ပ်ိဳးမယ္ဆိုရင္ အေစ့၊ ဥ၊ ပ်ိဳးပင္ စတာေတြကို မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ပါတယ္။ ေရလႊမ္းတဲ့ေနရာနဲ႔ ေရဝပ္တဲ့ေနရာေတြကုိေတာ့ မႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါဘူး။ သဲဆန္ၿပီး ဖြာတဲ့ေျမမ်ိဳး ေက်ာက္တံုးေက်ာက္ခဲ ကင္းစင္တဲ့ေျမမ်ိဳးဆုိရင္ေတာ့ ပိုမိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။ အေပၚယံေျမဆီလႊာရဲ႕ တစ္လက္မ ႏွစ္လက္မခန္႔ကေတာ့ ေျမေဆြးျဖစ္သင့္ပါတယ္။ မ်ိဳးေစ့ေတြကုိ စုိက္ပ်ိဳးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေျမႀကီးထဲကုိ လက္မဝက္အနက္နဲ႔ တစ္ပင္နဲ႔တစ္ပင္ကိုေတာ့ ေလးလက္မခန္႔ ခြာၿပီး စုိက္ပ်ိဳးေပးရမွာပါ။ အျမိတ္စားၾကက္သြန္ စိုက္ပ်ိဳးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၂ လက္မခန္႔ ခြာၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေပးရမွာပါ။ အပင္ေပါက္လာၿပီးရင္ေတာ့ လိုအပ္တဲ့အကြာအေဝးကုိ ခ်န္ၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕အပင္ေတြကုိ ႏွႈတ္ပစ္ေပးရပါမယ္။

 ဥအေသးမ်ိဳး အပင္ေပါက္ကုိ စုိက္ပ်ိဳးမယ္ဆုိရင္ တစ္ပင္နဲ႔တစ္ပင္ကုိ ၄ လက္မကေန ၆ လက္မအထိ ခြာၿပီး စုိက္ပ်ိဳးေပးရမွာပါ။ တစ္တန္းနဲ႔တစ္တန္းကုိေတာ့ တစ္ေပခန္႔ ျခားေပးရမွာပါ။ ၾကက္သြန္ဥ အေသးမ်ိဳးကို စိုက္ပ်ိဳးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေျမႀကီးထဲမွာ ႏွစ္လက္မခန္႔ နက္ေစျခင္းျဖင့္ ဥရဲ႕ ထိပ္ပိုင္းကေတာ့ ေျမျပင္ေပၚမွာ ထြက္ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အပင္ေပါက္ကေလးေတြကုိေတာ့ ေလးလက္မ ရွိေစရန္ႏွင့္ မလိုတဲ့အပင္ေတြကုိ ႏႈတ္ပစ္ေပးရပါမယ္။

သံုးပတ္ကုိ တစ္ႀကိမ္ခန္႔ ဓာတ္ေျမၾသဇာ အခ်ိဳး ၅ ဒသမ ၅ အခ်ိဳးကုိ အပင္တုိင္းရဲ႕ ေဘးဘက္မွာ ထည့္ေပးရပါမယ္။ ေပါင္းျမက္ ရွင္းလင္းေပးရန္နဲ႔ ေရမွန္မွန္ ေပးရန္အတြက္ကေတာ့ အထူးလုိအပ္ပါတယ္။ စုိက္ေပါင္မ်ားကုိ ေကာက္႐ုိး ဒါမွမဟုတ္ရင္ သီးႏွံ႔ အဖ်င္းအမႈန္မ်ားကို တစ္လက္မ ႏွစ္လက္မခန္႔ အုပ္ထားေပးရမွာပါ။ အဲလို ဖုံအုပ္ထားေပးျခင္းကေတာ့ ေပါင္းျမတ္မ်ားကုိ သက္သာေစျခင္း အစိုဓာတ္ ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း စတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကုိ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

စုိက္ပ်ိဳးၿပီး ၂ လခန္႔ၾကာရင္ေတာ့ အျမိတ္စား ၾကက္သြန္ေတြကုိ စတင္တူးေဖာ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၾကက္သြန္အစုိကုိေတာ့ ဥျဖစ္လာၿပီးေနာက္ လိုအပ္သလုိ တူးေဖာ္ႏုိင္ပါတယ္။ ၾကက္သြန္ပင္ကုိ အၿမိတ္မ်ား အဝါေရာင္သန္းလာရင္ေတာ့ ေရကို ျဖတ္ထားေပးရပါမယ္။ အပင္ညိႇဳးလာၿပီး ေခြက်လာၿပီး ေနာက္တစ္ပတ္အၾကာမွာေတာ့ ၾကက္သြန္ဥမ်ားကုိ တူးေဖာ္ႏုိင္ပါတယ္။

တူးေဖာ္ထားတဲ့ ၾကက္သြန္ဥမ်ားကုိေတာ့ ေျခာက္ေသြ႔ၿပီး ေႏြးတဲ့အခန္းထဲမွာ ျဖန္႔ထားေပးရပါမယ္။ ဥခြန္ေတြ ေျခာက္လာၿပီး စကၠဴလုိ ပါးလႊာလာရင္ေတာ့ အ႐ိုးဓာတ္မ်ားကုိ တစ္လမခန္႔ခြာၿပီး ထိပ္ဖ်ားပုိင္းကုိ ျဖတ္ေပးရပါမယ္။ ျဖတ္ၿပီးသား ၾကက္သြန္ဥမ်ားကုိေတာ့ ဇာအိပ္ထဲကုိထည့္ၿပီး အပူခ်ိန္ ၃၅ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ ဖာရင္ဟုိက္နဲ႔ ၅၅ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ ဖာရင္ဟုိက္ရွိၿပီး ေမွာင္တဲ့အခန္းထဲမွာ သိမး္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ိဳတဲ့ၾကက္သြန္ဥမ်ိဳးကေတာ့ တစ္လေလာက္သာ ထားခံၿပီးေတာ့ အနံ႔စူးရွ အနံ႔ျပင္းတဲ့ ၾကက္သြန္ကေတာ့ ေလးလခန္႔အထိ ထားခံပါတယ္။ ျမန္မာ့ၾကက္သြန္ဥမ်ိဳးကေတာ့ ႏွစ္ေပါက္ေအာင္ အထားခံပါတယ္။

 ၾကက္သြန္နီရဲ႕ အနံ႔ေၾကာင့္ ေရာဂါပိုးက်ေရာက္မႈဟာ နည္းပါတယ္။ ၾကက္သြန္ေလးပိုးနဲ႔ ေလာက္ေကာင္ပုိးတို႔ကေတာ့ အၿမိတ္နဲ႔ ဥေတြကုိ ဖ်တ္ဆီးတက္ပါတယ္။  ေျမကြက္ကုိ အလွည့္က် စိုက္ပ်ိဳးေပးျခင္းနဲ႔ ေရမဝပ္ေအာင္ ေျမကြက္ကို ျပဳျပင္ေပးျခင္းကလည္း ေရာဂါပိုးမႊားေတြကုိ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။

ဓာတ္ခြဲခန္း စမ္းသပ္ခ်က္အရ ၾကက္သြန္နီ ဥႀကီးတစ္ဥမွာ ဆုိရင္ေတာ့ ေရဓာတ္က ၈၈ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ပ႐ိုတင္းဓာတ္က ၁ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အဆီဓာတ္က ၀ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္း သတၱဳဓာတ္၊ ကာဗြန္ဟုိက္ဒရိတ္ဓာတ္နဲ႔ ထံုးဓာတ္ မီးဆံုးဓာတ္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။