အခ်ိန္တို ေနရာက်ဥ္း ေကာက္႐ိုးမႈိ စုိက္ပ်ိဳးျခင္း

.

ေကာက္႐ိုးပံုအနီး ဥယ်ာဥ္ၿခံအနီး သစ္ေတာမ်ား ခ်ံဳပုတ္မ်ား သစ္ငုတ္တိုမ်ားမွာ ပြင့္ေလ့ပြင့္ထရွိတဲ့ မိႈမ်ားကို ေတြ႕ဖူးၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ သဘာဝအေလွ်ာက္ တစ္ႏွစ္တစ္ခါေပါက္တဲ့ သဘာ၀အရေပါက္တဲ့ မႈိကုိ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ စားသံုးလာၾကတာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဆးက်မ္းမ်ားထဲမွာ မႈိကုိ “အဟိဆက္ဒရ”လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ အဟိ ေျမြ၊ ဆက္ဒရ ထီး၊ ေျမြထီးဟု အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ပါတယ္။ မႈိမ်ားကုိ ေျမြမ်ားကလည္း ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။ မႈိရဲ႕ အရည္မ်ားကုိ ေျမြမ်ားက စုပ္ယူ စားသံုးၾကေလ့ရွိပါတယ္။

မႈိကုိ ေရွးဦးစြာ စားသံုးၾကသူမ်ားကေတာ့ ေရာမလူမ်ိဳးနဲ႔ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးတုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရာမနဲ႔ ဂရိႏိုင္ငံမ်ားမွာေတာ့ မႈိကုိ ဘုရားသခင္ေပးေသာ အစားအစာအျဖစ္ အထြတ္အျမတ္ထားၿပီး စားသံုးၾကပါတယ္။ မႈိကုိ စားသံုးပါက ရဲစြမ္းသတိၱ ျပည့္စံုသည္ဟူေသာ အယူအဆေၾကာင့္ ဘုရင္မ်ား စစ္သူႀကီးမ်ား စစ္သားမ်ားကသာ စားသံုးခြင့္ရွိၾကတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ အီဂ်စ္ဘုရင္မ်ားလက္ထက္ကလည္း မႈိကုိ မင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္မ်ားကသာ စားသံုးခြင့္ရွိၾကတာပါ။

မႈိဟာ သဘာဝအေလွ်ာက္ ေပါက္ေရာက္ၾကရာမွ ရာသီအစစ္အမွန္ျဖစ္တဲ့ ေႏြရာသီ၊ မုိးရာသီ၊ ေဆာင္းရာသီတုိ႔မွာ ေပါက္ေရာက္ေလ့ မရွိပါဘူူး။ ေႏြအကုန္ မုိးအကူး မုိးအကုန္ ေဆာင္းအကူး ေဆာင္းအကုန္ ေႏြအကူး စတဲ့ ရာသီၾကားကာလေတြမွာသာ ေပါက္ေရာက္ေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ ေရွ႕ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက မိႈရဲ႕အရသာ ထူးျခားမႈေၾကာင့္ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားက အေရးတယူ စားသံုးလာခဲ့ၾကတာပါ။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ မိႈကုိ အရသာရွိ စားေသာက္ကုန္နဲ႔ ေဆးဖက္ဝင္ အစားအစာအျဖစ္ စားေသာက္ၾကပါတယ္။

မႈိကုိ ၁၈ ရာစုႏွစ္ အလယ္ပုိင္းေလာက္မွာ စၿပီးေတာ့ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွာ စတင္ စုိက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉ ရာစုႏွစ္မွာေတာ့ မႈိစုိက္ပ်ိဳးျခင္းဟာ ကမာၻတစ္ဝွန္းလံုးကုိ ပံ်႕ႏွံ႔လာခဲ့ပါတယ္။ ၂၀ ရာစုႏွစ္မွာေတာ့ ပုိမိုတိုးတက္တဲ့ နည္းပညာေတြနဲ႔ စားေကာင္းတဲ့ မႈိအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ စက္႐ံုပံုစံျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ ဥေရာပနဲ႔ အေမရိကတို႔မွာ မိႈစုိက္ပ်ိဳးနည္းပညာေတြ တုိးတက္လာၾကသလို အာရွမွာလည္း တရုတ္ ဂ်ပန္ ထိုင္ဝမ္ ေတာင္ကိုရီးယား ဖိလစ္ပုိင္နဲ႔ အႏိၵယႏိုင္ငံတုိ႔မွာ မႈိကုိ ေခတ္မွီနည္းစနစ္မ်ား အသံုးျပဳၿပီး ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်လာတဲ့ အဆင့္အထိကို ေရာက္ရွိလာပါၿပီ။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ မႈိစုိက္ပ်ိဳးေရးကို ၁၉၃၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ထုိင္းႏိုင္ငံမွ စုိက္ပ်ိဳးေရး ပညာရွင္ႏွစ္ဦးက လာေရာက္ၿပီး မႈိစုိက္ပ်ိဳး နည္းပညာမ်ားကို ျပသေပးခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီးမွာ ေကာက္႐ိုးမႈိ၊ ေငြႏွင္းမႈိ၊ ေငြမိုးမ၊ႈိ ၾကြက္နားရြက္မႈိ စတဲ့မိႈမ်ားကို စတင္ စုိက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ပုိမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အထြက္ႏႈန္းေကာင္း မႈိအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ တင္သြင္းၿပီး စီးပြားျဖစ္ စုိက္ပ်ိဳးလာခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ေရာက္တဲ့အခါမွာေတာ့ ေကာက္႐ိုးမႈိ တစ္မ်ိဳးတည္းမဟုတ္ဘဲ လြယ္လြယ္ကူကူ စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္တဲ့ ေငြႏွင္းမိႈ၊ ၾကြက္နာရြက္မႈိ စတာေတြကုိ စနစ္တက် စိုက္ပ်ိဳးၿပီး စီးပြားျဖစ္ စုိက္ပ်ိဳးလာခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီအထဲက ေကာက္ရိုးမိႈ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းအေၾကာင္းေျပာရရင္ အဓိက လုိအပ္တဲ့ ပစၥည္းေတြကေတာ့ ေကာက္႐ိုး၊ ေဗဒါ၊ ပဲမႈန္႔၊ ပုဇြန္ေခါင္းမႈန္႔၊ ေျပာင္းဖူး႐ုိး၊ ငွက္ေပ်ာေျခာက္၊ အီးအမ္နဲ႔ ေရတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဦးစြာ ေကာက္႐ိုးကို ေလးလက္မခန္႔ ပုိင္းျဖတ္ေပးရပါမယ္။ အဲဒီေနာက္ ေဗဒါ သို႔မဟုတ္ ငွက္ေပ်ာေျခာက္ကုိ စင္းၿပီး ေနလွန္းေပးရပါမယ္။ အဲဒီေနာက္ ျဖည့္စြက္စာအေနနဲ႔ ပဲမႈန္႔ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ပုဇြန္ေခါင္းမႈန္႔ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ေျပာင္းဖူး႐ိုးတုိ႔ကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

ပထမဦးစြာ အင္ဒုိးမႈိ စုိက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ႏွပ္စာကို အရင္ျပဳလုပ္ရပါတယ္။ ႏွပ္စာျပဳလုပ္ပံု အဆင့္ဆင့္ကေတာ့ ပထမဦးစြာ ေလးလက္မခန္႔ ျဖတ္ထားတဲ့ ေကာက္႐ုိးကုိ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ အက်ယ္ကုိယူၿပီး ေျခာက္လက္မခန္႔ အထူ ျဖန္႔ခင္းေပးရမွာပါ။ ေျခာက္လက္မခန္႔အထူ ျဖန္႔ခင္းထားတဲ့ ေကာက္႐ိုးေပၚကုိ ပဲမႈန္႔ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ဖြဲႏု ဒါမွမဟုတ္ ပုဇြန္ေခါင္းမႈန္႔တို႔ကို ျဖဴးေပးရပါမယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ျဖည့္စြက္စာအေနနဲ႔ စင္းထားတဲ့ ေဗဒါေျခာက္ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ေျပာင္းဖူး႐ိုး ဒါမွမဟုတ္ရင္ ပဲခြန္ စတာေတြကုိ ထည့္ေပးလုိ႔ရပါတယ္။ ျဖည့္စြက္စာေတြ ခင္းထားတဲ့အေပၚကေန ဖြဲႏု သို႔မဟုတ္ ဂံ်ဳမႈန္႔ကို ျဖဴးေပးရပါတယ္။ ၿပီးရင္ အေပၚကေန ေကာက္႐ိုးကုိ ေျခာက္လက္မခန္႔ ထပ္အုပ္ေပးရပါမယ္။ ေကာက္႐ိုးအုပ္ၿပီးရင္ေတာ့ ေရနဲ႔ေရာထားတဲ့ အီးအမ္ကုိ ျဖန္းေပးရပါတယ္။ ဒီနည္းအတုိင္းပဲ ေနာက္ထပ္ ၈ ထပ္ခန္႔ ျပဳလုပ္ေပးၿပီး ေလလံုေစရန္ ပလက္စတစ္အုပ္ၿပီး ငါးရက္ခန္႔ ႏွပ္ထားေပးရပါတယ္။

ႏွပ္စာကုိေတာ့ ၅ ရက္ သို႔မဟုတ္ ၇ ရက္ ၾကာတဲ့အခါမွာ စတင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ မႈိစုိက္ပ်ိးရန္အတြက္ ႏွပ္စာကုိ စင္ေပၚကုိ တင္ေပးရပါတယ္။ စင္ေပၚကုိ ႏွပ္စာတင္တဲ့အခါမွာလည္း ေကာက္႐ိုးေပၚတင္ျခင္းႏွင့္ ႏွပ္စာသီးသန္႔တင္ျခင္း ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ မိမိႏွစ္သက္ရာကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ႏွပ္စာကိုတင္ၿပီး ၃ ရက္ခန္႔ မႈိ႐ိုင္းကုိ ေမြးထားရပါတယ္။ သံုးရက္ျပည့္ရင္ေတာ့ ေရေႏြးေငြ႔နဲ႔ အပူခ်ိန္ ၆၅ ဒီဂရီနဲ႔ ၇၀ ၾကားမွာရွိတဲ့ အပူခ်ိန္နဲ႔ တစ္ေန႔ကုိ ႏွစ္နာရီခန္႔ၾကာေအာင္ ေပါင္းတင္ ပုိးသတ္ေပးရပါတယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ အပူခ်ိန္ ၃၅ ဒီဂရီနဲ႔ ၄၀ ၾကားမွာ မႈိမ်ိဳး သြင္းေပးရပါတယ္။ မႈိမ်ိဳး သြင္းၿပိးရင္ေတာ့ ေနာက္ထပ္ ၃ ရက္ခန္႔ ထပ္ပိတ္ထားရပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ မႈိမွ်င္မ်ား ခဲလာေစရန္အတြက္ တံခါးကို ျပန္ဖြင့္ေပးရပါတယ္။ ၿပီးရင္ ေလသြင္းေလထုတ္ ျပဳလုပ္ျခင္း အလင္းေရာင္ေပးျခင္း အပူခ်ိန္ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔ကုိ ျပဳလုပ္ေပးရပါတယ္။ ေလသြင္းေလထုတ္ကုိေတာ့ ေန႔စဥ္ တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မႈိေတြ ရွင္သန္ဖို႔အတြက္ကေတာ့ ေအာက္ဆီဂ်င္ လုိအပ္ပါတယ္။ မႈိ မ်ိဳးသြင္းတဲ့အခ်ိန္မွစၿပီး ၁၅ ရက္ခန္႔ ၾကာတဲ့အထိ မႈိမ်ားကို စတင္ခူးဆြတ္လို႔ ရတဲ့အေနအထားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မႈိမ်ားကို ၇ ရက္မွ ၁၀ အထိ စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေကာက္႐ိုးမႈိကိုေတာ့ အျပင္မွာ ေအာက္ဒုိး စုိက္ပ်ိဳးရန္ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ ႏြားေခ်း၊ ေကာက္႐ိုး၊ ဖြဲႏု၊ ေဗဒါ၊ ကက္ထူစကၠဴ စတာေတြ လုိအပ္ပါတယ္။ သံုးေပ ကုိေပး ေဘာင္ဆုိရင္ေတာ့ ႏြားေခ်း ၇ တင္း ေအာက္ခံ ခင္းေပးရပါမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ႏြားေခ်း သံုးတင္းနဲ႔ ၾကက္ေခ်း တစ္တင္း ေရာခင္းရင္လည္း ရပါတယ္။ သံုးေပ ကုိးေပေဘာင္အတြက္ဆုိရင္ေတာ့ ကတ္ထူစကၠဴ သံုးပိႆနဲ႔ ငါးပိႆၾကားမွာ လိုအပ္ပါတယ္။

ပထမဦးဆံုး ကက္ထူေတြကုိ လက္တစ္ဝါးခန္႔ေတြ ၿဖဲၿပီး ေရစိမ္ထားေပးရမွာပါ။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ေရႏူးေနတဲ့ ကတ္ထူစကၠဴေတြကုိ ခင္းထားတဲ့ ႏြားေခ်းေပၚမွာ ျဖန္႔က်ဲေပးရမွာပါ။ ကက္ထူစကၠဴေပၚမွာ မႈိမ်ိဳးမ်ားကို က်ဲေပးရပါမယ္။ က်ဲထားတဲ့ မႈိမ်ိဳးမ်ားအေပၚကေန ေဗဒါ ထပ္ခင္းေပးရပါမယ္။ ၿပီးရင္ ဖြဲႏု ျဖဴးေပးရပါမယ္။ ၿပီးရင္ ေရေလာင္းၿပီး သံုးရက္ခန္႔ ပိတ္ထားေပးရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၃ ရက္ၿပီးရင္ေတာ့ မနက္တစ္ေခါက္ ညေနတစ္ေခါက္ ဖြင့္ေပးရမွာပါ။ အဲဒီေနာက္ ၇ ရက္ ဒါမွမဟုတ္ ၁၀ ရက္ခန္႔ ၾကာတဲ့အခါမွာ မႈိမ်ားကုိ ခူးဆြတ္ေပးႏုိင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ မိႈစိုက္ပ်ိဳးရင္ မိသားစု၀င္ေငြလည္း ရပါတယ္။ ေစ်းကြက္နဲ႔နီးလို႔ သြားလာသယ္ယူလို႔လြယ္မယ္ဆိုရင္ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးလို႔လည္း ရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေနရာ က်ဥ္းက်ဥ္း ရင္းနီးမႈ အနည္းအက်ဥ္းနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးလို႔ရတဲ့သေဘာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

စိုက္ပ်ိဳးလိုသူမ်ားအတြက္ မိႈစိုက္ပ်ိဳးေရးနည္း လက္ဆင့္ကမ္းလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။