၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း ထိပ္ဆံုး (၄) ဦးစာရင္းကုိ လႊဲေခ်ာ္တဲ့ နာဒါးလ္၊ ဂ်ဳိဂုိဗစ္ ထိပ္ဆုံးမွ ဆက္လက္ ဦးေဆာင္

.

(ဓာတ္ပုံ - အီးပီေအ)

တနလၤာေန႔က ပရုိဖက္ရွင္နယ္မ်ား တင္းနစ္အဖြဲ႔ (ATP) က အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရပ္တည္မႈမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္လုိက္ရာ ဆားဗီးယားတင္းနစ္ကစားသမား ဂ်ဳိကိုဗစ္က ရမွတ္ (၁၃,၅၄၀) ျဖင့္ အမွတ္ေပးဇယားရဲ႕ ထိပ္ဆံုးမွာ ဦးေဆာင္ေနၿပီး ဒုတိယေနရာမွ အန္ဒီမာေရးက ရမွတ္ (၉,၈၄၅) ျဖင့္ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ၿဗိတိန္ တင္းနစ္ အေက်ာ္အေမာ္ အန္ဒီမာေရးဟာ တနဂၤေႏြေန႔က ေဘဂ်င္းမွာ က်င္းပတဲ့ တရုတ္အုိးပင္းၿပိဳင္ပြဲမွာ ဒီမီထေရာ့ဗ္ကုိ အႏုိင္ရၿပီးေနာက္ ရမွတ္ (၅၀၀) အထိ တက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မာေရးကလည္း ဂ်ဳိကုိဗစ္နဲ႔ အမွတ္ မကြာလွတဲ့ ဒုတိယ ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနႏုိင္တာျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ပန္တင္းနစ္သမား နီရွီကုိရီက ရမွတ္ (၄,၇၄၀) ျဖင့္ အဆင့္ (၄) ေနရာကုိ ခုန္တက္လာခ်ိန္မွာေတာ့ ရာေဖးလ္နာဒါးလ္က ရမွတ္ (၄,၇၃၀) ႏွင့္အတူ အဆင့္ (၅) ဆီ က်ဆင္းသြားပါတယ္။ ဒါဟာ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း ထိပ္ဆံုး ေလးေယာက္ထဲမွာ နာဒါးလ္ မဝင္ေတာ့တာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိ ATP (အမ်ဳိးသား) အဆင့္မ်ားႏွင့္ ရမွတ္မ်ား

၁) ဂ်ဳိဂုိဗစ္ (ဆားဗီးယား) ရမွတ္ ၁၃,၅၄၀
၂) အန္ဒီ မူေရး (စေကာ့တလန္) ရမွတ္ ၉,၈၄၅
၃) ေဝၚရီကာ (ဆြစ္ဇာလန္) ရမွတ္ ၅,၉၁၀
၄) နီရွီကုိရီ (ဂ်ပန္) ရမွတ္ ၄,၇၄၀
၅) နာဒါးလ္ (စပိန္) ရမွတ္ ၄,၇၃၀
၆) ရာအုိနစ္ (ကေနဒါ) ရမွတ္ ၄,၆၉၀
၇) ဖက္ဒါရာ (ဆြစ္ဇလန္) ရမွတ္ ၃,၇၃၀
၈) မြန္ေဖးလ္ (ျပင္သစ္) ရမွတ္ ၃,၇၂၅
၉) ေသာမတ္ ဘာဒက္ခ္ (ခ်က္) ရမွတ္ ၃,၄၇၀
၁၀) ေဒၚမနစ္သိမ္း (ၾသစႀတီးယား) ရမွတ္ ၃,၂၉၅

© EFE_EPA