ကမၻာ့ပထမဆုံး စားပြဲတင္တင္းနစ္နည္းျပ စက္ရုပ္

.

(ဓာတ္ပုံ - အီးပီေအ)

ကမၻာ့ပထမဆုံး စားပြဲတင္တင္းနစ္ နည္းျပ စက္ရုပ္ FORPHEUS ဟာ (၂.၇) မီတာ ရွိၿပီး ပင့္ကူပုံသဏၭာန္ ေျခေထာက္ သုံးေခ်ာင္းပါရွိပါတယ္။ ၎စက္ရုပ္ဟာ ဂင္းနစ္စံခ်ိန္တင္လက္မွတ္ကုိလည္း လက္ခံရရွိခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ CEATEC (Combined Exhibition of Advanced Technologies) နည္းပညာျပပြဲမွာ အဆုိပါစားပြဲတင္တင္းနစ္ နည္းျပ စက္ရုပ္ကုိ ျပသထားတာျဖစ္ပါတယ္။

FORPHEUS ဟာ ၿပိဳင္ဘက္ကစားသမားရဲ႕ ကြ်မ္းက်င္မႈအဆင့္ေတြျဖစ္တဲ့ အေျခခံအဆင့္၊ အလယ္အလတ္ သုိ႔မဟုတ္ အျမင့္ဆုံးအဆင့္ေတြကုိ လုိက္ပါ ကစားႏုိင္တဲ့ အစြမ္းရွိပါတယ္။ FORPHEUS က ၿပိဳင္ဘက္ ကစားသမားရဲ႕ အေတြ႔အႀကဳံအေပၚမူတည္ၿပီး လုိက္ေလ်ာစြာ ကစားတတ္တယ္လုိ႔လည္း ဆုိပါတယ္။

ကစားတဲ့ ပင္ေပါင္ေဘာလုံးမွာေတာ့ 3D နည္းပညာကုိ တပ္ဆင္အသုံးျပဳထားပါတယ္။

ေဘာလုံး အျမန္ႏႈန္းႏွင့္ လည္ပတ္မႈအျပင္ ေလေၾကာင္း ေျပာင္းလဲႏႈန္းေတြကုိ တြက္ခ်က္ႏုိင္တဲ့ စြမ္းရည္ သူ႔မွာ ပါရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ပြဲစဥ္အတြင္း FORPHEUS စက္ရုပ္က ခန္႔မွန္းရခက္တဲ့ ေထာင့္က်ဥ္းေနရာေတြကုိ ပုိျမန္တဲ့ႏႈန္းနဲ႔ ျပန္ရုိက္ႏုိင္ၿပီး ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကုိ စြမ္းေဆာင္ရည္ ထက္ျမက္ေစဖုိ႔ ကူညီႏုိင္တယ္လုိ႔ ကုမၸဏီက ေျပာပါတယ္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္က Omron ေကာ္ပုိေရးရွင္းက ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ စားပြဲတင္တင္းနစ္ နည္းျပစက္ရုပ္ FORPHEUS ဟာ သုံးႏွစ္ဆ က္တုိက္ CEATEC နည္းပညာျပပြဲမွာ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ ပါဝင္ျပသေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

©EFE_EPA

Tags: