ႏ်ဴ ကလီးယား စမ္းသပ္မႈအတြက္ ေျမာက္ကိုရီးယားက အခ်ိန္ျပည့္ အသင့္ရွိေန

.

ဆိုးလ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၂ ။                           ။  ေနာက္ထပ္ ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္မႈအတြက္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အလုံးစုံ ျပင္ဆင္ၿပီးထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား ယြန္ဟတ္သတင္းက ေဖာ္ျပသည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံသည္ ေတာင္ထူထပ္ရာ စမ္းသပ္နယ္ေျမရွိ ယခင္က အသုံးမၿပဳခဲ့ထားခဲ့သည့္ တူးေျမာင္းတစ္ခုတြင္ ေနာက္ထပ္ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္မႈကို လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္ဟု   ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရသတင္းရင္းျမစ္ကို ကုိးကားလ်က္ ယြန္ဟတ္သတင္းက ေဖာ္ျပသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံသည္ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္က လက္ရွိအထိ အားအျပင္းဆုံး ႏ်ဴကလီးယားေဖာက္ခြဲမႈကို စမ္းသပ္ခဲ့ၿပီး ဖ်က္အားျပင္းဒုံးက်ည္တြင္ ႏ်ဴကလီးယားထိပ္ဖူး တင္ေဆာင္ပစ္လႊတ္ႏုိင္ကာ ၿပိဳင္ဖက္မ်ားႏွင့္ အေမရိကန္တို႔အတြက္ ထိန္းခ်ဳပ္ဟန္႔တားႏုိင္စြမ္း ရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။

“အခ်က္အလက္ေတြ စုစည္းရရွိတာေတာ့ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံဟာ အရင္အသုံးျပဳဖူးမရွိတဲ့ တူးေျမာင္းတစ္ခုမွာ ဘယ္အခ်ိန္မဆို ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္မႈတစ္ခုကို လုပ္ႏိုင္ေအာင္ အစစျပင္ဆင္ အသင့္ရွိ   ေနတယ္။”ဟု အစိုးရ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကို ကိုးကားကာ ယြန္ဟတ္သတင္းက ေဖာ္ျပသည္။

ေနာက္ဆုံးႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္မႈေၾကာင့္ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံက ရယ္စရာပင္ ေကာင္းေၾကာင္း ေျပာဆိုကာ ႏိုင္ငံ၏ ႏ်ဴကလီးယားအင္အားကို ခုိင္မာေအာင္ ဆက္လက္ ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္က ေျပာလိုက္သည္။

ေနာက္ဆုံးႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္မႈအရ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းရည္သည္ အျမန္ႀကီးထြားလာေနၿပီး ေခါင္းေဆာင္ကင္ဂ်ဳံးအြန္ အေနျဖင့္လည္း ေရွ႕ဆက္တိုးေနဖို႔သာ ရွိေၾကာင္း   ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံက ေျပာသည္။

စက္တင္ဘာ ၉ ရက္က ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ စမ္းသပ္သည့္ ႏ်ဴကလီးယားေပါက္ကြဲမႈ ျပင္းအားသည္ ၁၀ ကီလိုတန္ရွိသည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယားက ေျပာေသာ္လည္း အေမရိကန္ ပညာရွင္မ်ားက   ေျမငလ်င္လႈိင္းမ်ားအရ ကီလိုတန္ ၂၀ ႏွင့္ ၃၀ ၾကား ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။