ေနာက္ဆက္တြဲငလ်င္ငယ္ လႈပ္ျခင္းမရွိ၍ ျပင္းအား ၇ အဆင့္ငလ်င္ႀကီးတစ္ခု ထပ္လႈပ္ႏုိင္

.

ဓာတ္ပံု-AP

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္က အင္အားရစ္ခ်္တာစေကး ၆ ဒႆမ ၈ အဆင့္ရွိ ငလ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္ ေနာက္ဆက္တြဲငလ်င္ငယ္မ်ား လႈပ္ျခင္းမရွိ၍ ျပင္းအားအနည္းဆုံး ၇ အဆင့္ရွိ ငလ်င္ႀကီးတစ္ရပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထပ္လႈပ္ႏိုင္ရာ ထိုင္းႏိုင္ငံပါ ယင္းငလ်င္ႀကီး ဒဏ္ကို ခံစားလာရႏိုင္ေၾကာင္း အႀကီးတန္းဘူမိပညာရွင္တစ္ဦးက သတိေပးထားေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပို႔စ္သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံ တြင္းထြက္သတၳဳသဘာဝရင္းျမစ္ဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားက ငလ်င္ငယ္မ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင့္ သတိေပးထားသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲငလ်င္လႈပ္ျခင္း မရွိ၍ ျပင္းအား ၇ အဆင့္ရွိ ငလ်င္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင္း ျပတ္ေရႊ႕ေၾကာင္းလႈပ္ရွားမႈဌာန ဥကၠဌျဖစ္သူ ဆူဝတ္ခိုဆူဝန္က ေျပာသည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ငလ်င္ႀကီးလႈပ္ပါက ထိုင္းႏုိင္ငံလည္း ဒဏ္ခံႀကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္က ငလ်င္လႈပ္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေသာ Arakan(အာရကန္)ျပတ္ေရႊ႕ေၾကာကို ထိုဌာနက ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိေနသည္။ အင္အား ၅ ဒႆမ ၁ မွ ၆ ရစ္ခ်္တာစေကးၾကား ေနာက္ဆက္တြဲငလ်င္ျဖစ္ေပၚပါမွ ယင္းျပတ္ေရႊ႕ေၾကာင္း လႈပ္ရွားမႈ ရပ္တန္႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆူဝတ္ခိုဆူဝန္က ေျပာသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္က ငလ်င္ႀကီးမလႈပ္မီ ေရွ႕ေျပးငလ်င္ငယ္ သုံးႀကိမ္လႈပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆက္တြဲငလ်င္ငယ္ မလႈပ္ျခင္းက ထူးျခားေနေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။