၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၂၉)ရက်၊ သောကြာနေ့ လယ်ယာထွက်ကုန်နှင့် သစ်သီးဝလံစျေးနှုန်း

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၂၉)ရက်၊ သောကြာနေ့ လယ်ယာထွက်ကုန်နှင့် သစ်သီးဝလံစျေးနှုန်း

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၂၉)ရက်၊ သောကြာနေ့ လယ်ယာထွက်ကုန်နှင့် သစ်သီးဝလံဈေးနှုန်းများ ကို လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဈေးကွက်သတင်းအချက်အလက် အေဂျင်စီ(AMIA) မှ ပေးပို့သည်။

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၉)ရက်၊ သောကြာနေ့ လယ်ယာထွက်ကုန်နှင့် သစ်သီးဝလံဈေးနှုန်းများ

စဉ်

အမျိုးအစား

ထွက်ရှိရာဒေသ

ယူနစ်

ဈေးကွက်

ဈေးနှုန်း(ကျပ်)
ပျမ်းမျှ

မှတ်ချက်

ပေါ်ဆန်း (ဆန်)

နယ်စုံ၊ ဖျာပုံ၊

ဒေးဒရဲ၊မြောင်းမြ၊

ပုသိမ်၊ ရွှေဘို

တစ်တင်းခွဲ

ဝါးတန်းလမ်း

ကုန်စည်ဒိုင်

၃၁,၀၀၀ မှ

၄၂,၅၀၀

အသစ်

ဧည့်မထ (ဆန်)

 

တစ်တင်းခွဲ

ဝါးတန်းလမ်း

ကုန်စည်ဒိုင်

၁၉,၈၀၀မှ

၂၃,၀၀၀

မိုးဆန်

ငစိန် (ဆန်)

 

တစ်တင်းခွဲ

ဝါးတန်းလမ်း

ကုန်စည်ဒိုင်

၂၀,၅၀၀ မှ

၂၁,၅၀၀

အသစ်

မြီးဒုံး(ဆန်)

 

တစ်တင်းခွဲ

ဝါးတန်းလမ်း

ကုန်စည်ဒိုင်

၂၇,၅၀၀ မှ

၂၉,၅၀၀

အသစ်

မိုးသုခ (ဆန်)

 

တစ်တင်းခွဲ

ဝါးတန်းလမ်း

ကုန်စည်ဒိုင်

၂၆,၀၀၀မှ

၂၇,၀၀၀

အသစ်/ရှယ်

နွေသီးထပ်(ဆန်)

 

တစ်တင်းခွဲ

ဝါးတန်းလမ်း

ကုန်စည်ဒိုင်

၁၉,၀၀၀ မှ

၁၉,၈၀၀

အသစ်/ရှယ်

မတ်ပဲ FAQ/RC

 

တစ်တန်

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၆၇၀,၀၀၀

 

ပဲစဉ်းငုံနီ RC

 

တစ်တန်

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၃၆၅,၀၀၀

 

ပဲတီစိမ်း(ပဲ)

နယ်စုံ(ပခုက္ကူ၊

ရွှေဝါ၊ ပဲခူး၊

ဝါးခယ်မ)

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၃၀၀ မှ

၁,၇၈၅

 

၁၀

ဆွန်တာ (ပဲ)

 

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၉၂၀ မှ

၉၄၀

(နီ/ပြာ)

၁၁

ထောပတ်(ပဲ)

 

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၆၆၀ မှ

 ၆၈၀

 

၁၂

ပဲကြီး(ပဲ)

ကုန်း၊ရွှေကျွန်း

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၂၅၀ မှ

၁,၆၃၀

 

၁၃

ကုလားပဲလုံး

 

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၂,၁၆၀

 

၁၄

ပြောင်းဆံ

 

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၄၆၀ မှ

၄၇၅

 

၁၅

ပဲလွန်းဖြူ (ပဲ)

ပဲခူး၊ မင်းလှ၊

 မြစ်ဝကျွန်းပေါ်

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၀၈၀မှ

 ၁,၃၇၀

 

၁၆

ကြက်သွန်နီ

ဆိပ်ဖြူ၊ မြင်းခြံ၊

မိတ္ထီလာ၊ မုံရွာ

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၄၀၀ မှ

၆၃

ရှယ်၊ လတ်

၁၇

ကြက်သွန်ဖြူ

ကြူကုတ်

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၃,၃၅၀ မှ

၃,၄၇၀

ရှယ်၊ လတ်

၁၈

ကြက်သွန်ဖြူ

အောင်ပန်း၊ တောင်ကြီး

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၂,၉၀၀ မှ

၃,၉၀၀

ထူး ၂ ၊

၃၊ ၄ ၊ ၅

၁၉

အာလူး

အောင်ပန်း၊ ဟဲဟိုး

တစ်ပိဿာ

ဘုရင့်နောင်

ကုန်စည်ဒိုင်

၂၃၀ မှ

၆၂၀

ဆွဲ,A1,

OK,S1,

S2,

၂၀

နှမ်းနက် စမုံ(နှမ်း)

 

တစ်အိတ်

မန္ထလေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၁၄၀,၀၀၀

 မှ ၁၆၂,၀၀၀

 

၂၁

နှမ်းဖြူ

 

တစ်အိတ်

မန္တလေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၉၈,၀၀၀ မှ

၁၁၀,၀၀၀

 

၂၂

နှမ်းညို

 

တစ်အိတ်

မန္တလေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၇၉,၀၀မှ

၈၅,၀၀၀

 

၂၃

ပန်းနှမ်း

 

တစ်အိတ်

မန္တလေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၉၁,၀၀၀ မှ

၉၁,၅၀၀

 

၂၄

ပဲပုတ်(ဗမာ)

 

တစ်အိတ်

မန္တလေး

ကုန်စည်ဒိုင်

-

 

၂၅

ဖရဲသီး

၈၅၅

တစ်လုံး

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၂,၂၀၀ မှ

၃,၅၀၀

လတ်၊ သေး

၂၆

ဖရဲသီး

၂၁၁

တစ်လုံး

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၁၃,၀၀ မှ

၈၀၀

 

၂၇

နာနတ်သီး

 

တစ်လုံး

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၅၀၀ မှ

၁,၁၀၀

 

၂၈

မာလကာသီး

 

တစ်လုံး

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၁၆၀ မှ

၂၇၀

 

၂၉

နဂါးမောက်သီး

 

တစ်ဖာ

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၁၈,၀၀၀

 

၃၀

ကျွဲကောသီး

မော်လမြိုင်

တစ်လုံး

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၁,၃၀၀ မှ

၂,၅၀၀

 

၃၁

သံပုရာသီး

 

တစ်လုံး

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၄၀

 

၃၂

ကြက်မောက်သီး

 

တစ်တွဲ

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၄,၀၀၀

 

၃၃

မင်းဂွတ်သီး

 

တစ်လုံး

သီရိမင်္ဂလာဈေး

ကုန်စည်ဒိုင်

၇၀ မှ

၁၇၀

 
 

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဈေးကွက်သတင်းအချက်အလက် အေဂျင်စီ(AMIA) မှ ပေးပို့သည်။

 

 

Mizzima Weekly