ဇူလိုင္ ၇ ရက္ ေက်ာင္းသားအေရးအခင္းနဲ႔ ေက်ာင္းသားသမဂၢစိတ္ဓါတ္

.

ဓာတ္ပံု-မ်ိဳးသူေအာင္

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၅၄ ႏွစ္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားဟာ စစ္အာဏာသိမ္းအစိုးရျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းဦးေဆာင္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရကို ဆန္႔က်င္ရႈတ္ခ်တဲ့ ဆႏၵျပပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီဆႏၵျပပဲြကို အာဏာသိမ္း ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရက  အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြဲခဲ့လို႔ ေက်ာင္းသားမ်ား ေသြးေျမက်ခဲ့ရပါတယ္။

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရဆိုတာက ၁၉၆၂ ခု မတ္လ ၂ ရက္ေန႔မွာ ျပည္သူက ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ ပထစ အစိုးရကို လက္နက္နဲ႔ ျဖဳတ္ခ်ၿပီး  စစ္အာဏာ ထူေထာင္တဲ့ အာဏာသိမ္းအစိုးရျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီအစိုးရကို လက္နက္အားကိုးနဲ႔ အဓမၼအာဏာသိမ္းၿပီး တိုင္းျပည္မွာ စစ္၀ါဒ လႊမ္းမိုးလိုက္တာကို ေက်ာင္းသားေတြက လက္မခံခဲ့ၾကပါဘူး။ တိုင္းျပည္မွာ အာဏာရွင္စနစ္ ႀကီးစိုးးလာမွာကို ေက်ာင္းသားေတြက ႀကိဳသိထားတာမို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းေခါင္းေဆာင္တဲ့ အဲဒီအာဏာသိမ္း ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရကို ဆန္႔က်င္တဲ့ ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈႀကီးကို ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ေက်ာင္း၀င္းထဲမွာ ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ ဒီလို ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရကို အတိအလင္း ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပတဲ့အလုပ္ကုိ ေက်ာင္းသားထုက စတင္လို္က္တဲ့ သေဘာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာသိမ္း ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရက အဲဒီ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပမႈကို ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔မွာ အၾကမ္းဖက္ၿပီး ၿဖိဳခြဲခဲ့ပါတယ္။

ေက်ာင္းသားေတြ ေသြးေျမက်ခံၿပီး အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခ်က္ဟာ အခ်ည္းႏွီးမျဖစ္ပါဘူး။ အာဏာရွင္ အဆက္ဆက္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း စစ္အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရး ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈေတြဟာ အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဆက္လက္ေပၚေပါက္ေနခဲ့တာပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ အေရးအခင္းမွာ ေက်ာင္းသားေတြကို အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲခဲ့တဲ့လုပ္ရပ္ႀကီးကလည္း စစ္အာဏာရွင္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို တခ်ိန္လံုးေျခာက္လွန္ထားခဲ့ၿပီး ဒီလုပ္ရပ္ကို ေခါင္းေရွာင္ႏိုင္ဖို႔ကိုလည္း တခ်ိန္လံုး အခ်င္းခ်င္း အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ လႊဲခ်ၿပီး ေရွာင္တိမ္းဖို႔ ႀကိဳးစားေနခဲ့ၾကရပါတယ္။

ဒီတုန္းက ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ေတာင္းဆိုခ်က္ အဓိက အႏွစ္သာရကေတာ့ ဒီမိုကေရစီပညာေရးစနစ္ ကာကြယ္ဖို႔၊ ဒီမိုကေရစီပညာေရးစနစ္ ထူေထာင္ထားရွိဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။   ေနာင္အခါမွာလည္း ေက်ာင္းသားေတြဟာ အဲဒီ ဒီမိုကေရစီပညာေရးစနစ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ဖို႔ စစ္အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရး တိုက္ပြဲေတြကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ဇူလိုင္ ၇ ရက္အလံကို ဆက္လက္ကိုင္စြဲၿပီး အဲဒီ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ျဖဳတ္ခ်ေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီပညာေရးစနစ္ ထူေထာင္ႏိုင္ေရးတိုက္ပြဲကို ဆက္လက္ ကိုင္စြဲဲထားခဲ့ၾကတဲ့သေဘာပါပဲ။

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္သမိုင္းဆိုတာ ေက်ာင္းသားထုရဲ႕ရင္ထဲမွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီပညာေရးစနစ္ ေပၚေပါက္လာေရးဆိုတဲ့ ေက်ာင္းသားသမဂၢအလံကို   ေသြးေျမအက်ခံ၊ ေထာင္နန္းစံၿပီးမွ ဆက္လက္ကိုင္စြဲထားခဲ့ၾကရတဲ့ သမိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာရ စစ္အာဏာရွင္အဆက္ဆက္ဟာ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ သမဂၢစိတ္ဓါတ္ကို က်ိဳးသြားေအာင္ေတာ့ မခ်ိဳးႏိုင္ခဲ့ၾကပါဘူး။

အခုေတာ့ အရပ္သားအစိုးရေပၚေပါက္လာၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီိမိုကေရစီပညာေရး ေပၚထြန္းလာေစေရး စတင္ႀကိဳးပမ္းစ ျပဳၿပိီလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနနဲ႔ မိမိတို႔ရဲ႕ သမိုင္းေပးတာ၀န္ႀကီးျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီပညာေရးစနစ္ ျဖစ္ထြန္းလာေစေရး၊ တိုင္းျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တတပ္တအား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရၾကေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ျပဳလုပ္တဲ့ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က ဇူလုိင္ ၇ ရက္ အခမ္းအနားေတြသည္ပင္လ်င္ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း လြတ္လပ္စြာ က်င္းပခြင့္မရရွိခဲ့တဲ့ကာလအတြင္း ပထမဆံုး လြတ္လပ္စြာ က်င္းပခြင့္ရတဲ့အခမ္းအနားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီပညာေရးမ်ားအတြက္ မဆုတ္မနစ္ေသာ ဇြဲသတၱိျဖင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢစိတ္ဓါတ္ကို ၿမဲျမန္စြာ ကုိင္တြယ္လာႏိုင္ခဲ့ၾကေသာ ေက်ာင္းသားထုႀကိီးကို မိမိတို႔မဇၥ်ိမအေနျဖင့္ အေလးအနက္ထား ဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္း ေျပာၾကားအပ္ပါတယ္။