ထိုင္းခရီးစဥ္ ေနာက္ဆုံးရက္တြင္ အထူးစီးပြားေရးစံျပေက်းရြာသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သြားေရာက္

.

Foreign Ministry photo

ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထိုင္းခရီးစဥ္ ေနာက္ဆုံးရက္တြင္ အထူးစီးပြားေရး စံျပေက်းရြာတစ္ရြာသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္သည္။

နာခြန္ပတ္သြမ္ျပည္နယ္ ဆမ္ဖရမ္ခ႐ုိင္ရွိ ဘန္ဟြာအူေက်းရြာသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ဇနီး နာရာပြန္ခ်န္အိုခ်ာက ဧည့္ခံႀကိဳဆိုသည္။

အဆိုပါ ေက်းရြာသည္ ထုိင္းဘုရင္၏ စိတ္ကူးႀကံဆမႈျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးပုံစံျဖင့္ ဖြဲ႔တည္ထားသည့္ ေက်းရြာျဖစ္သည္။ ေက်းရြာသူရြာသားမ်ားက စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးတြင္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားအေပၚ အမွီအခိုမျပဳဘဲ သဘာဝနည္းျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ရာ ရြာျဖစ္သည္။

အထူးစီးပြားေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သင္တန္းေပးသည့္ Community Development Department က ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေနထိုင္သူ ၅၀၀ နီးပါးျဖင့္ စံျပရြာတည္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းရြာက လယ္သမားေတာင္သူမ်ားက ဂရိတ္ဖ႐ုသီး၊ သရက္သီးႏွင့္ အုန္းသီးမ်ားအပါအဝင္ အသီးအႏွံမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ၾကသကဲ့သို႔ လက္လုပ္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ထုတ္လုပ္ၾကသည္။

ဇြန္ ၂၅ ခရီးစဥ္အျဖစ္ ဆူအန္းဖူအန္းခ႐ုိင္ရွိ ထမ္ဟင္ဒုကၡသည္စခန္းသို႔ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သြားေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း မိုးေလျပင္းထန္သည့္ ရာသီဥတုေၾကာင့္ ခရီးစဥ္ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။