႐ုိဟင္ဂ်ာအသုံးအႏႈန္း သုံးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ

.

ဓာတ္ပံု-မဇၥ်ိမ
 

ရခုိင္ျပည္နယ္က လူနည္းစုမြတ္စလင္မ်ားကို ေျပာဆိုရည္ညြန္းရာတြင္ အစိုးရက ႐ုိဟင္ဂ်ာဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းကို သုံးစြဲျခင္းျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ ယန္ဟီးလီအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာလိုက္ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ႐ုိက္တာသို႔ ဇြန္ ၂၀ရက္၌ ေျပာသည္။

ဧၿပီလအတြင္း အစိုးရအာဏာ ရခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ ယန္ဟီးလီက ပထမဆုံးခရီးစဥ္အျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္းျဖစ္သည္။

"ဒီမနက္ပိုင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အျငင္းပြားဖြယ္ အသုံးအႏႈန္းကို ေရွာင္ရွားသင့္လို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ သုံးစြဲမည္မဟုတ္ေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့တာပါ။"  ဟု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေအာင္လင္းက ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္လအတြင္းက အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂၽြန္ကယ္ရီ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ ႐ုိဟင္ဂ်ာအေရးျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္   ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အခ်ိန္တစ္ခု လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၿပီး အေျခအေနမ်ားကို ပိုၿပီး အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေစမည့္ စိတ္ခံစားမႈလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား ပါေသာ အသုံးအႏႈန္းကို သုံးစြဲျခင္း မျပဳရန္ သတိေပးတိုက္တြန္းခဲ့သည္။