ထရပ္ကား သံုးစီးကို ထပ္တင္ကာ ေမာင္းႏွင္ခဲ့သည့္ တရုတ္ ဒရိုင္ဘာ ဒဏ္ရုိက္ခံရ

.

ေမ ၁၇ ။       ။ အျမန္လမ္းေပၚတြင္ ထရပ္ကားသံုးစီးကို တစ္စီးေပၚ တစ္စီး ဆင့္တင္ကာ ေမာင္းႏွင္ခဲ့သည့္ တရုတ္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး ဒဏ္တပ္ခံခဲ့ရသည္ဟု သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ရွန္ဇီ ျပည္နယ္တြင္ အျမန္လမ္း ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕က အထက္ပါကဲ့သို႔ ယာဥ္သံုးစီးကို တစ္စီးေပၚ တစ္စီး ထပ္တင္ကာ ဒရိုင္ဘာတစ္ဦးတည္း ေမာင္းႏွင္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ တားဆီးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ယင္းေနာက္ အမည္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိသည့္ အဆုိပါ ကားဒရိုင္ဘာအမ်ဳိးသားအား သတ္မွတ္တန္ခ်ိန္ထက္ အလြန္အကၽြံ တင္ေဆာင္လာမႈျဖင့္ ဒဏ္ရုိက္လိုက္သည္ဟု သိရသည္။

စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈမ်ားအရ ယင္းဒရုိင္ဘာမွာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္စရိတ္ မတန္မဆ ကုန္က်ေနရျခင္းမွ သက္သာေစရ္န ယခုကဲ့သုိ ကားသံုးစီးလံုးကို တစ္ပါတည္းပါေအာင္ အထက္ပါအတိုင္း တစ္စီးႏွင့္တစ္စီးထပ္ကာ ေမာင္းႏွင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးခံခဲ့သည္။

ယခုခ်ိန္တြင္မူ ၎၏ ပုိ႔ေဆာင္ေရးစရိတ္ သက္သာေရး အတြက္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အစီအစဥ္မွာ မေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္အျပင္ ေနာက္ထပ္ ဒဏ္ေၾကးေငြ ယြမ္ ၂၀၀ ပါ ထပ္ေဆာင္းေပးေဆာင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ယင္းအျပင္ ထရပ္ကားတစ္စီးခ်င္းကိုလည္း ပို႔ေဆာင္ရမည့္ေနရာသို႔ တစ္ေခါက္ခ်င္း တစ္စီးခ်င္း ေမာင္းႏွင္ပို႔ေဆာင္ခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။

အဆိုပါသတင္း တရုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာမ်ားေပၚတြင္ တက္လာခ်ိန္တြင္ ေကာ္မန္႔ေပးသူမ်ားက အမ်ဳိးမ်ဳိး ေ၀ဖန္ေျပာဆိုခ့ဲၾကၿပီး အမ်ားစုက ယင္းလုပ္ရပ္မွာ အျမန္လမ္းေပၚတြင္ သြားလာေနသူမ်ား၏ အသက္ကုိ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစနိုင္သည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုကဲ့သို႔ ဒဏ္ရုိက္ျခင္းမွာ နည္းပါးေနေသးေၾကာင္း ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။