စစ္တပ္အႀကီးအကဲကို ဘာေမးမွာလဲ

.

ဓာတ္ပံု-မဇၥ်ိမ
 

ယေန႔ (ေမ ၁၃၊ ေသာၾကာ) တြင္ တပ္မေတာ္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတရပ္ကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ သတင္းစာ ခုနစ္ေစာင္၊ ဂ်ာနယ္ ရွစ္ေစာင္ႏွင့္ အျခားမီဒီယာ သုံးခု၊ စုစုေပါင္း မီဒီယာ ၁၈ ခုအား ဖိတ္ၾကားထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ မီဒီယာတခုလွ်င္ ေမးခြန္းႏွစ္ခြန္းက်စီျဖင့္ ေမးခြန္း ၃၆ ခြန္းကို တင္ႀကိဳ ေတာင္းခံထားသည္ကိုလည္း ထူးဆန္းစြာ ေတြ႕ရသည္။

တပ္မေတာ္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲဟု ဆုိေသာေၾကာင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္မည္၊ မတက္ေရာက္မည္မွာလည္း မသဲကြဲပါ။ သို႔ေသာ္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက စစ္တပ္အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္သည္ မီဒီယာႏွင့္ရင္းႏွီးေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လာျခင္း၊ ေမးခြန္းမ်ားကို တင္ႀကိဳရယူကာ ျပင္ဆင္ထားျခင္းတို႔ကို ေထာက္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ကိုယ္တိုင္ ယေန႔သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသို႔ တက္ေရာက္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ စစ္တပ္အႀကီးအကဲျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ကို မ်က္ေမွာက္အေျခအေနတြင္ မည္သည့္ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းထိုက္သနည္းဆုိသည္မွာ အလြန္တရာ စဥ္းစားဖြယ္ျဖစ္သည္။ တမီဒီယာ ႏွစ္ေမးခြန္းစနစ္ေၾကာင့္ ေမးခြန္းမ်ားမွာ ေပါက္ၿပီးျဖစ္ရာ မရွင္းလင္းသည္မ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ေမးျမန္းႏိုင္ေသာ္ ေကာင္းမြန္ပါလိမ့္မည္။ သုိ႔တိုင္ ယခုအခါ စစ္တပ္သည္ မီဒီယာႏွင့္ လုံေလာက္ေသာ ရင္းႏွီးေႏြးေထြးမႈ မရွိေသးသည္ျဖစ္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲေမးခြန္းမ်ားကို အတြန္႔တက္သည္ဟု ထင္ျမင္ၾကပါကလည္း ႏွစ္ဖက္ဆက္ဆံေရး မေျပျပစ္ရာ က်ေရာက္ႏိုင္သည္။

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လူထု၏ တခဲနက္ေထာက္ခံမႈ သို႔မဟုတ္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေထာက္ခံမႈျဖင့္ တက္လာေသာ အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရက အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို အားထည့္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟုဆိုထားရာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတြင္ စစ္တပ္ကလည္း ပါ၀င္ေနပါသည္။ ဤသည္ကိုပင္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေ၀ဖန္ေရးသမားမ်ားက အရပ္ဖက္-စစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးဟု အမည္သညာေပးလိုက္ၾကသည္။ အရပ္ဖက္-စစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးဆုိသည္မွာ စစ္တပ္အေၾကာေပးဆက္ဆံေရး မဟုတ္ပါ၊ အျပန္အလွန္သေဘာ ေဆြးေႏြး၊ ညွိႏိႈင္း၊ တိုင္ပင္ၿပီး အေလ်ာ့အတင္းႏွင့္ ဘုံသေဘာညီၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ တက္ေရာက္မည္ဟု သေဘာထားေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျဖစ္ပါက ေမးျမန္းရမည့္ ေမးခြန္းမ်ားမွာ ၎တို႔အသက္ႏွင့္လဲ၍ ကာကြယ္မည္ဟု ဆိုထားေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အသစ္ေရးျခင္းဆိုင္ရာ ေမးခြန္း၊ ကမၻာ့စံခ်ိန္တင္ မွတ္တမ္းစာအုပ္ ဂင္းနက္စ္စာရင္း၀င္ ကမၻာ့အရွည္လ်ားဆုံး ျမန္မာျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ တပ္မေတာ္က စစ္စစ္မွန္မွန္ ပါ၀င္ေရးဆိုင္ရာ ေမးခြန္း (စစ္တပ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူေျခာက္ရပ္ကို ေက်ာ္လြန္ေသာ ေမးခြန္း)၊ စစ္တပ္၏ ပုံရိပ္ေကာင္း (ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္) ျဖစ္ေစရန္ အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကို မျဖစ္မေန ေမးျမန္းသင့္ေပသည္။

တပ္မေတာ္ဖခင္ႀကီးျဖစ္သူ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ လူထုႏွင့္တသားတည္း ရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆိုလွ်င္ ဦးေအာင္ဆန္းကိုေျပာမွန္း လူတုိင္းသိၾကသည္အထိ လူထုက ခ်စ္ခင္ေလးစားခဲ့ၾကသည္။ စစ္အာဏာရွင္မ်ားေခတ္ မေရာက္ခင္သည္အထိ လူထုသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ စစ္တပ္အႀကီးအကဲမ်ားကို ေလးစားခ်စ္ခင္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိကာလ လူထုသမၼတသည္ န၀မေျမာက္ သမၼတျဖစ္ၿပီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွစ၍ တြက္စစ္ေသာ္ လက္ရွိကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ဒသမေျမာက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ထံတြင္ သမိုင္းတေခတ္ကို ေျပာင္းပစ္လိုက္ႏိုုင္သည့္ အာဏာပါ၀ါမ်ား ရွိေနပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ လူထုက လက္မခံေသာ္လည္း စစ္အာဏာရွင္မ်ားက စိတ္ႀကိဳက္အခ်ိန္ယူေရးဆြဲၿပီး၊ အတင္းအဓမၼအတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ေပးထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီတြင္လည္းေကာင္း၊ စစ္တပ္ထဲတြင္လည္းေကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္၏ အာဏာပါ၀ါသည္ ႀကီးထြားေနဆဲျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးအား မီဒီယာမ်ားက ေမးခြန္းမ်ား ေမးခြင့္ရမူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ျဖစ္ၿပီး၊ အထက္တြင္ ဆိုခဲ့သည့္ ေမးခြန္းမ်ားပါခဲ့မူ ၎၏အေျဖမွာ ျပည္သူမ်ား ၀မ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္ အားတက္ဖြယ္ရာ အေျဖမ်ားျဖစ္က ျမန္မာအတြက္ သာ၍စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ျဖစ္မည္ဟု မဇၥ်ိမက ယုံၾကည္သည္။