ထိုင္းတြင္ အေျခခံဥပေဒသစ္ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲမတုိင္မီ ႐ိုင္းစိုင္းစြာေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဥပေဒျဖင့္ ပိတ္ပင္

.

ဘန္ေကာက္၊ ေမ၊ ၃ ။             ။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ စစ္အစိုးရေရးဆြဲထားသည့္ အေျခခံဥပေဒအတြက္ ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲ မက်င္းပမီကာလအတြင္းတြင္ ယင္းအေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၾကမ္းတမ္းရိုင္းစိုင္းစြာေ၀ဖန္မႈမ်ားကို ဥပေဒျပဌာန္းပိတ္ပင္လိုက္သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလအတြင္းက အာဏာသိမ္းယူခဲ့ေသာ ထုိင္းစစ္အစိုးရသည္ ၾသဂုတ္လ၊ ၇ ရက္ေန႔ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲ မတိုင္မီတြင္ အေျခခံဥပေဒသစ္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စည္းရံုးမႈမ်ား၊   ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အခ်က္ ၁၄ ခ်က္ျဖင့္ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ကန္႔သတ္တားျမစ္လိုက္သည္။

အဆိုပါအခ်က္ ၁၄ ခ်က္ကို ထိုင္းေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး တနလၤာေန႔က ဥပေဒအျဖစ္ တရား၀င္ျပဌာန္းလိုက္ျပီး ျဖစ္သည္။

ထိုဥပေဒအရ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒအသစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ၎တို႔၏အျမင္မ်ားကို မူရင္းအေၾကာင္း အရာ၊ အခ်က္အလက္မ်ားလြဲမွားမႈမရွိေစဘဲ ယဥ္ေက်းစြာ   ေျပာဆိုေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္သည္။

မီဒီယာမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုေျပာၾကားရာတြင္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၾကမ္းတမ္း၊ ရိုင္းစိုင္းစြာေျပာဆိုျခင္းမ်ားကို တားျမစ္ထားျပီး အျခားသူမ်ားကို လံႈ႔ေဆာ္စည္းရံုးသည့္ တီရွပ္မ်ား၊ ဖဲျပားမ်ား စသည္တုိ႔ျဖန္႔ေ၀ျခင္းကိုလည္း ပိတ္ပင္ထားသည္။

အကယ္၍တားျမစ္ထားသည့္အခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့မည္ဆုိပါက အျမင့္ဆံုးအျဖစ္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္အထိျပစ္ဒဏ္ က်ခံရမည္ျဖစ္သည္။

အေျခခံဥပေဒျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲသည္ ထိုင္းစစ္အစိုးရ၏ လူၾကိဳက္မ်ားမႈႏႈန္းကို စမ္းသပ္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ျပီး ထိုင္းႏုိင္ငံေရးအတြက္အေရးၾကီးသည့္ အလွည့္အေျပာင္းတစ္ရပ္လည္း   ျဖစ္လာမည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္လွ်က္ရွိသည္။

အေျခခံဥပေဒကို လူအမ်ားစုကကန္႔ကြက္ခဲ့လွ်င္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲကို ေနာက္အက်ဆံုး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ က်င္းပေပးသြားမည္ဟု ထိုင္းအာဏာသိမ္းအစိုးရက ကတိေပးထားသည္။