အာရွဆန္စပါးအထြက္ေလ်ာ့က်သျဖင့္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးအတြက္ စိုးရိမ္မႈမ်ား ျပန္လည္ျမင့္တက္

.

စကၤာပူ၊ ေမ၊ ၂ ။            ။ အယ္လ္နီညိဳေၾကာင့္ အာရွတြင္မိုးေခါင္ေရရွားျပီး ဆန္စပါးအထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့ေနသျဖင့္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးအတြက္ စိုးရိမ္မႈမ်ား ျပန္လည္ျမင့္တက္လာလွ်က္ရွိသည္။

အာရွ၏ထိပ္တန္းဆန္တင္ပို႔သည့္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အပူလိႈင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ဆန္စပါးအထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့က်လွ်က္ရွိရာ ကမၻာ့ဆန္ထုတ္လုပ္မႈပမာဏစုစုေပါင္းမွာ ယခုႏွစ္တြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း ပထမဆံုး အၾကိမ္အျဖစ္ ေလ်ာ့က် ဖြယ္ရွိေနသည္။

အာရွ၏ နံပါတ္တစ္ ဆန္တင္ပို႔သူျဖစ္ေသာ အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ အပူလိႈင္းတစ္ခုျဖတ္သန္းလွ်က္ရွိျပီး ဆန္တင္ပို႔မႈတြင္ ဒုတိယလိုက္သည့္ ထိုင္းႏုိင္ငံမွာလည္း ႏွစ္ႏွစ္ဆက္တုိက္ မိုးေခါင္ေရရွားမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

ထို႔အတူတတိယေျမာက္ဆန္တင္ပို႔မႈအမ်ားဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင္လည္း မဲေခါင္ျမစ္ေရခမ္းေျခာက္မႈ ေၾကာင့္ ဆည္ေရေပးေ၀ေရးအတြက္အခက္ေတြ႕လွ်က္ရွိသည္။ အိႏၵိယ၊ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံတို႔မွ တင္ပို႔ေသာဆန္ပမာဏစုစုေပါင္းမွာ ကမၻာ့ဆန္ကုန္သြယ္မႈ၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိေနသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အိႏၵိယ ႏွင့္ ထုိင္းတုိ႔၌ သိုေလွာင္ထားသည့္ ဆန္ပမာဏမွာမ်ားျပားေနေသးသျဖင့္ ကမၻာ့ဆန္ေစ်းႏႈန္းမွာ သိသိသာသာျမင့္တက္လာျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း ထိုအေျခအေနမွာ ေရရွည္ခံမည္မဟုတ္ဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ႏွံစားသီးႏွံေကာင္စီ မွ စီးပြားေရးပညာရွင္ ဂ်ိမ္းစ္ဖဲလ္က ေျပာၾကားသည္။

အာရွထိပ္တန္းဆန္တင္ပို႔သည့္ ႏုိင္ငံ ၃ ႏိုင္ငံ၏ ဆန္သိုေလွာင္မႈပမာဏမွာ ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္တြင္ တန္ ၁၉ သန္းသို႔ ေလ်ာ့က်သြားႏုိင္ျပီး ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အၾကီးမားဆံုးဆန္သိုေလွာင္မႈပမာဏေလ်ာ့က်မႈျဖစ္လာဖြယ္ရွိေနသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္က အယ္လ္နီညိဳေၾကာင့္ အာရွဆန္အထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့က်ျပီး အိႏၵိယက ျပည္ပသို႔ဆန္တင္ပုိ႔မႈကို ပိတ္ပင္ခဲ့စဥ္ က ကမၻာ့ဆန္ေစ်းႏႈန္းတစ္ရွိန္ထိုးျမင့္တက္ကာ ေဟတီတြင္ အစာေရဆာျပတ္လပ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ျပီးခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္းတြင္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာေပၚတြင္ စားနပ္ရိကၡာအက်ပ္အတည္းမ်ား အၾကိမ္ေရမနည္းၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။