ဆီးရီးယားတြင္ အသက္စြန္႔တုိက္ခိုက္ခဲ့ေသာ ရုရွားရမ္ဘိုဟု တင္စားခံရသူ ရုရွားစစ္သားကို သူရဲေကာင္းဘြဲ႕ခ်ီး ျမွင့္

.

ေမာ္စကို၊ ေမ၊ ၁ ။             ။ ဆီးရီးယားရွိ ေရွးေဟာင္းျမိဳ႕ေတာ္ ပယ္လ္မုိင္ရာကို အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္မ်ားလက္မွ ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ရာတြင္ ပါ၀င္တိုက္ခိုက္ရင္းအသက္စြန္႔သြားခဲ့သည့္ ရုရွားစစ္သားတစ္ဦးကို ရုရွားသမၼတပူတင္က သူရဲေကာင္းဘြဲ႕ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။

အလက္ဇန္ဒါးပရိုကိုရန္ကို ဟုအမည္ရေသာယင္းစစ္သားသည္ ပယ္လ္မိုင္ရာျမိဳ႕တိုက္ပြဲတြင္ ISIS အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား အ၀ိုင္းခံရသည့္အခ်ိန္၌ အေသခံျပီး ၎ရွိေနသည့္ေနရာကို ေလေၾကာင္းမွတုိက္ခိုက္ရန္အကူအညီေတာင္းခံခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ပရိုကိုရန္ကိုသည္ ေသဆံုးခ်ိန္၌ အသက္ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္သာရွိေသးျပီး သူ၏ကိုယ္၀န္ကိုလြယ္ထားရသည့္ ဇနီးတစ္ေယာက္ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။

၎၏ ရဲရင့္သည့္လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ရုရွားရမ္ဘိုဟု တင္စားေခၚေ၀ၚခံခဲ့ရျပီး သမၼတဗလာဒီမာပူတင္ကလည္း ရုရွားႏုိင္ငံ၏ သူရဲေကာင္းဘြဲ႕ခ်ီးျမွင့္ကာ ဂုဏ္ျပဳခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ပရိုကိုရန္ကိုတက္ေရာက္ခဲ့သည့္အလယ္တန္းေက်ာင္းကို သူ၏နာမည္ေပးရန္လည္း ေက်ာင္းရွိတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားက တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ တင္ျပထားေသးသည္။

ပရိုကိုရန္ကို၏ ၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာရုပ္အေလာင္းကို ျပီးခဲ့ေသာအပတ္အတြင္းက ရုရွားႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္သယ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။