ထိုင္းတြင္ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို ေ၀ဖန္သည့္ Facebook Group ကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က တရားစြဲ

.

ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ အာဏာသိမ္းစစ္အစိုးရဦးေဆာင္ေရးဆြဲထားသည့္ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို လူမႈကြန္ယက္ေပၚတြင္.................

ဘန္ေကာက္၊ ဧျပီ၊ ၂၇ ။         ။ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ အာဏာသိမ္းစစ္အစိုးရဦးေဆာင္ေရးဆြဲထားသည့္ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို လူမႈကြန္ယက္ေပၚတြင္ ေ၀ဖန္ေရးသားခဲ့သည့္ Facebook Group တစ္ခုကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က တရားစြဲဆိုလိုက္သည္။

အဆုိပါ Facebook Group တြင္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ၾကမ္းတမ္းျပင္းထန္သည့္ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ ေ၀ဖန္ေရးသားခဲ့သည္ဟုဆိုကာ မၾကာေသးမီက ျပဌာန္းလိုက္သည့္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ပိတ္ပင္သည့္ဥပေဒ ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က စြဲခ်က္တင္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အာဏာသိမ္းစစ္အစိုးရကဦးေဆာင္ေရးဆြဲထားသည့္ အေျခခံဥပေဒကုိ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမက်သည့္ ဥပေဒဟု ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ အဓိကႏုိ္င္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ခုစလံုးက   ေ၀ဖန္ရံႈ႕ခ်ထားျပီး ေထာက္ခံျခင္းမျပဳၾကရန္လည္း ေဆာ္ၾသထားသည္။

ထိုင္းအာဏာသိမ္းအစိုးရအေနႏွင့္ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ပါ၀င္ေနေသာ အႏၱရာယ္မ်ားေလာက္သည္အထိ အာဏာကိုထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈမ်ားကို တားျမစ္မည့္အစား အားေပးသင့္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့့္အေရးအဖြဲ႕က ျပီးခဲ့ေသာအပတ္က ေျပာၾကားထားသည္။

အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို ေ၀ဖန္မႈျဖင့္ တရားစြဲခံရသည့္ Facebook Page မွာ ထိုင္းႏုိင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ခိုခရမ္ ျပည္နယ္အေျခစိုက္ Group တစ္ခုျဖစ္သည္။

'' သူတုိ႔ကို စံနမူနာျပအျဖစ္လုပ္လုိက္တာပါ။ ခုခ်ိန္ကစျပီး လူေတြအေနနဲ႔ အေျခခံဥပေဒအေၾကာင္းကို ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ ေျပာၾကဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္ '' ဟု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌက   ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း တရားစြဲဆိုခံထားရသည့္ Facebook Group ၏ အမည္အတိအက်ကိုမူ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေခ်။

ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပမည့္ ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲ မတုိင္မီတြင္ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ေဟာေျပာစည္းရံုးမႈမ်ားအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္အထိခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ ဥပေဒကို ျပီးခဲ့သည့္ ေသာၾကာေန႔က ထိုင္းဘုရင္က အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လာမည့္ ၾသဂုတ္လ၊ ၇ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပမည့္ ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲမွာ စစ္အစိုးရလက္ထက္ပထမဆံုး ဆႏၵမဲေကာက္ခံမႈျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ အေျခခံဥပေဒအသစ္ကို လူအမ်ားကကန္႔ကြက္ခဲ့ပါက ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ယခင္ရွိထားျပီးသား အေျခခံဥပေဒမ်ားထဲမွတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္သြားမည္ဟု စစ္အစိုးရကေျပာၾကားထားရာ  ထိုကဲ့သို႔ျဖစ္ခဲ့ပါက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အလယ္တြင္ က်င္းပရန္လ်ာထားထားေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပိုမုိၾကန္႔ၾကာသြားဖြယ္ရာရွိေနသည္။