အန္ဂိုလာတြင္ ငွက္ဖ်ားေၾကာင့္ေသဆံုးသူအေရအတြက္ ျမင့္တက္

.

လူယန္ဒါ၊ ဧျပီ၊ ၂၆ ။            ။ အန္ဂိုလာႏုိင္ငံတြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း ငွက္ဖ်ားေၾကာင့္ေသဆံုးသူ အေရအတြက္ျမင့္တက္လွ်က္ရွိျပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ထက္ပင္ မ်ားျပားႏိုင္ေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းကထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အန္ဂိုလာႏုိင္ငံတြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္းအဆိုးရြားဆံုး ငန္း၀ါးအဖ်ားေရာဂါကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈအပါအ၀င္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ရလွ်က္ရွိရာ ငွက္ဖ်ားျဖင့္ေသဆံုးသူ အေရအတြက္မွာလည္း ယမန္ႏွစ္ကထက္ မ်ားစြာျမင့္တက္ဖြယ္ရွိေနသည္။

ယခုႏွစ္ ပထမေလးလပတ္အတြင္းမွာပင္ အန္ဂိုလာ၌ ငွက္ဖ်ားေၾကာင့္ေသဆံုးသူေပါင္းမွာ ၂၉၁၅ ဦးခန္႔ရွိသြားျပီျဖစ္ျပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တစ္ႏွစ္လံုးတြင္ ငွက္ဖ်ားျဖင့္ေသဆံုးသူစုစုေပါင္းမွာ ၈၀၀၀ ခန္႔ရွိခဲ့ကာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ၅၅၀၀ ခန္႔ ရွိခဲ့သည္ဟု ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္း(WHO) က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ငွက္ဖ်ားေရာဂါကူးစက္မႈမွာတစ္ႏုိင္ငံလံုးသို႔ပ်ံ႕ႏွံ႔လွ်က္ရွိျပီး ကူးစက္ႏိုင္ေခ်နိမ့္သည့္ ေဒသမ်ား သို႔ပင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိလွ်က္ ရွိသည္ဟု WHO ၏ အန္ဂိုလာႏုိင္ငံဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္က ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရကဘက္ဂ်က္ေလွ်ာ့ခ်ျဖတ္ေတာက္လိုက္မႈေၾကာင့္ လူယန္ဒါရွိ အမိႈက္မ်ားကို မသိမ္းဆည္းႏုိင္ျခင္းႏွင့္ မိုးေရခ်ိန္ စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ ငွက္ဖ်ား၊ ငန္း၀ါအဖ်ား ႏွင့္ ၀မ္းေလွ်ာ၀မ္းပ်က္ျဖစ္ျခင္းမ်ားကို ျမင့္တက္ေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

ျခင္မွတဆင့္ပင္ ကူးစက္သည့္ေရာဂါျဖစ္ေသာ ငန္း၀ါအဖ်ားေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးရသူေပါင္းမွာ အန္ဂိုလာတြင္ ၂၂၅ ဦး ႏွင့္ ကြန္ဂိုတြင္ ၂၁ ဦးရွိျပီျဖစ္ေၾကာင္း လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ပတ္က အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရကာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ျခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု WHO ကသတိေပးထားသည္။

ကမၻာ့ေရနံေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈဒဏ္ကို အာဖရိက၏ ဒုတိယေျမာက္ေရနံတင္ပို႔မႈအမ်ားဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ အန္ဂိုလာအေနျဖင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ခံစားရလွ်က္ရွိျပီး အေၾကြးမ်ားျမင့္တက္လွ်က္ရွိကာ ေငြတန္ဖိုးလည္း က်ဆင္းလွ်က္ရွိသည္။