ကန္ေဒၚလာ ၁၃ ဘီလ်ံခန္႔ကုန္က်သည့္ ကမၻာ့တန္ဖိုးအၾကီးဆံုးစစ္သေဘၤာကို စက္တင္ဘာတြင္ အေမရိကန္စစ္တပ္ စတင္အသံုးျပဳဖြယ္ရွိ

.

၀ါရွင္တန္၊ ဧျပီ၊ ၈ ။          ။ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဒသမ ၉ ဘီလ်ံခန္႔အကုန္အက်ခံတည္ေဆာက္ထားသည့္ ကမၻာ့တန္ဖိုးအႀကီးဆံုး ေလယာဥ္တင္ စစ္သေဘၤာကို လာမည့္စက္တင္ဘာလထဲတြင္ စတင္အသံုးျပဳႏုိင္မည္ဟုေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း အေမရိကန္ေရတပ္မွ အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တည္ေဆာက္ခဲ့သမွ်ထဲတြင္ ကုန္က်စရိတ္အမ်ားျဖစ္လာမည့္ ယင္း ေလယာဥ္တင္စစ္သေဘၤာၾကီး သည္ အေလးခ်ိန္ တန္ ၁၀၀၀၀၀ ရွိျပီး ေပ ၁၁၀၀ ခန္႔အရွည္ရွိသည္။

အဆုိပါစစ္သေဘၤာကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ယခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျပီးစီးေနျပီျဖစ္ ကာ လာမည့္ ဂ်ဴလိုင္လထဲတြင္ စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္မႈမ်ား   ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

ထုိကဲ့သို စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ျပီးေနာက္ ၂ လအၾကာ စက္တင္ဘာတြင္မွ ေရတပ္ထံသုိ႔လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါသေဘၤာကုိ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တုန္းက ကြယ္လြန္သြားခဲ့ေသာ ၃၈ ေယာက္ေျမာက္အေမရိကန္သမၼတ ဂ်ရယ္လ္ဖို႔ဒ္ ကို ဂုဏ္ျပဳျပီး ယူအက္စ္အကစ္ဂ်ရယ္လ္အာဖို႔ဒ္ ဟုအမည္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ယူအက္စ္အကစ္ဂ်ရယ္လ္အာဖို႔ဒ္တြင္ လွ်ပ္စစ္သံလုိက္နည္းပညာသံုးေလယာဥ္ေျပးလမ္းအပါအ၀င္ အျခားအဆင့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ားလည္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ေရတပ္သည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ စစ္သေဘၤာ ၃၀၈ စီးပိုင္ဆိုင္ႏုိင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ခ်မွတ္ျပီး သေဘၤာမ်ား တည္ေဆာက္လွ်က္ရွိသည္။