ထုိင္းရဲကိုသတ္မႈျဖင့္အလိုရွိေနသည့္ ဒုကၡသည္ ၄ ဦးကို KNLA တပ္ဖြဲ႕က ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္ျခမ္းတြင္ ဖမ္းဆီး

.

တာ့ခ္၊ မတ္၊ ၁၆ ။            ။ ထိုင္းရဲအရာရွိတစ္ဦးကို သတ္မႈျဖင့္ ထုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က အလိုရွိေနေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ အမ်ိဳးသား ၄ ဦးကို ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ - ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ (KNLA-PC) တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္ျခမ္း တြင္ ဖမ္းဆီးမိခဲ့သည္။

တာ့ခ္စီရင္စု အတြင္းရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္နယ္စပ္တြင္ရွိေသာ ထာ့ေဆာင္ယန္းခရိုင္တြင္ ရဲအရာရွိတစ္ဦးကိုသတ္ျဖတ္ျပီး တိမ္းေရွာင္ေနသူမ်ားဟု ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ယူဆထားေသာ ယင္းအမ်ိဳးသား ၄ ဦးအနက္မွ ၃ ဦးမွာ ညီအစ္ကိုမ်ားျဖစ္ျပီး ထာ့ေဆာင္ယန္းခရိုင္အတြင္းရွိ ဘန္းမဲလာ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ခိုလံႈေနသူမ်ားျဖစ္သည္။

အဆုိပါ လူသတ္မႈျဖင့္သံသယရွိသူ ၄  ဦးကို ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕၏ေတာင္းဆိုမႈအရ KNLA-PC တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ဖမ္းဆီးကာ ထာ့ေဆာင္ယန္းရဲအရာရွိမ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။

အသတ္ခံရသည့္ ရဲအရာရွိ၏ အေလာင္းကို အဂၤါေန႔ကေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါရဲအရာရွိသည္ တစ္ႀကိမ္ ပစ္ခတ္ခံထားရကာ၊ ၆ ႀကိမ္ ဓါးႏွင့္ အထိုးခံထားရၿပီး လည္ပင္းကိုလည္း လွီးျဖတ္ခံထားရ သည္ကိုေတြ႕ရွိရသည္။

အခင္းျဖစ္ရာေနရာတြင္ ဆိတ္ဆယ္ေကာင္ထက္မနည္းတင္ထားေသာ ေနာက္တြဲပါေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္တစ္စီးကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသလို ေသြးကြက္မ်ားႏွင့္ ဓါးတစ္လက္ကိုလည္း လမ္းေပၚတြင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ရဲအရာရွိကိုသတ္သည့္ တရားခံအျဖစ္ ယူဆထားေသာ ဒုကၡသည္ ၄ ဦးသည္ ဆိတ္၀ယ္ရန္ဟုဆိုကာ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ေန၍  ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္ျခမ္းရွိ ကရင္ရြာတစ္ရြာသို႔ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း၊ ဆိတ္မ်ား ကိုယူေဆာင္လာျပီး ဒုကၡသည္စခန္းသို႔ ျပန္အလာတြင္ အသတ္ခံရသည့္ ရဲအရာရွိက ၎တို႔ကိုတားဆီးစစ္ေဆးကာ ဖမ္းဆီးရန္ၾကိဳးစားခဲ့ဖြယ္ရွိေၾကာင္း၊ ၎တို႔ ၄ ဦးက ျပန္လည္ခုခံရာမွ လူသတ္မႈျဖစ္ ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဒုကၡသည္ ၄ ဦးသည္ နယ္စပ္ကိုျဖတ္ေက်ာ္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္ျခမ္းသို႔ ျပန္လည္ထြက္ေျပးရာ ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က KNLA-PC တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ၎တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသျဖင့္ KNLA-PC တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက လူသတ္မႈတရားခံ အျဖစ္ ယူဆရသည့္ ဒုကၡသည္  ၄ ဦးကို ဖမ္းဆီးေပးခဲ့သည္။

အသတ္ခံခဲ့ရသည့္ ရဲအရာရွိသည္ မၾကာေသးမီကမွ ရာထိုးတုိးစာေမးပြဲေအာင္ျမင္ထားသူ ျဖစ္သည္။