မတ်လ (၁၅) ရက် စျေးပိတ်ချိန် လယ်ယာထွတ်ကုန်နှင့် သစ်သီးဝလံစျေးနှုန်းများ

မတ်လ (၁၅) ရက် စျေးပိတ်ချိန် လယ်ယာထွတ်ကုန်နှင့် သစ်သီးဝလံစျေးနှုန်းများ
၂၀၁၆ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၅) ရက်၊ အင်္ဂါ.နေ့ ဈေးပိတ်ချိန် လယ်ယာထွတ်ကုန်နှင့် သစ်သီးဝလံဈေးနှုန်းများ
စဉ် အမျိုးအစား ထွက်ရှိရာဒေသ ယူနစ် ဈေးကွက် ဈေးနှုန်း(ကျပ်)ပျမ်းမျှ
အနိမ့်ဆုံး မှ အမြင့်ဆုံး
မှတ်ချက်
ပေါ်ဆန်း (ဆန်) ရွှေဘို တစ်တင်းခွဲ ဝါးတန်းလမ်း
ကုန်စည်ဒိုင်
၄၈,၅၀၀ မှ
၅၁,၀၀၀
အဟောင်း
ပေါ်ဆန်း (ဆန်) နယ်စုံ၊ ဖျာပုံ
၊ဒေးဒရဲ
၊မြောင်းမြ၊
ပုသိမ် ၊ရွှေဘို
တစ်တင်းခွဲ ဝါးတန်းလမ်း
ကုန်စည်ဒိုင်
၂၉,၀၀၀ မှ
၄၂,၀၀၀
အသစ်
ဇီယာ/ ဧည့်မထ (ဆန်)   တစ်တင်းခွဲ ဝါးတန်းလမ်း
ကုန်စည်ဒိုင်
၂၀,၅၀၀ မှ
၂၃,၀၀၀
အသစ်
ငစိန် (ဆန်)   တစ်တင်းခွဲ ဝါးတန်းလမ်း
ကုန်စည်ဒိုင်
၂၀,၀၀၀ မှ
၂၁,၀၀၀
အသစ်
မြီးဒုံး(ဆန်)   တစ်တင်းခွဲ ဝါးတန်းလမ်း
ကုန်စည်ဒိုင်
၂၃,၀၀၀ မှ
၂၄,၅၀၀
အသစ်
သုခ (ဆန်) နယ်စုံ တစ်တင်းခွဲ ဝါးတန်းလမ်း
ကုန်စည်ဒိုင်
၂၃,၅၀၀ မှ
၂၄,၅၀၀
အသစ်/
ရှယ်
ပဲစဉ်းငုံနီ  RC   တစ်တန် ဘုရင့်နောင်
ကုန်စည်ဒိုင်
၁,၃၇၁,၀၀၀  
မတ်ပဲ FAQ/RC   တစ်တန် ဘုရင့်နောင်
ကုန်စည်ဒိုင်
၁,၅၁၀,၀၀၀  
ပဲတီစိမ်း(ပဲ) နယ်စုံ(ပခုက္ကူ၊ ရွှေဝါ၊ ဝါးခယ်မ) တစ်ပိဿာ ဘုရင့်နောင်
ကုန်စည်ဒိုင်
၁,၅၀၀ မှ
၁,၈၈၅
 
၁၀ ဆွန်တာ (ပဲ)   တစ်ပိဿာ ဘုရင့်နောင်
ကုန်စည်ဒိုင်
၇၈၀ မှ ၈၀၀ (နီ/ပြာ)
၁၁ ထောပတ်(ပဲ)   တစ်ပိဿာ ဘုရင့်နောင်
ကုန်စည်ဒိုင်
၆၉၅ မှ ၇၃၅  
၁၂ ပဲကြီး(ပဲ) ကုန်း၊ရွှေကျွန်း တစ်ပိဿာ ဘုရင့်နောင်
ကုန်စည်ဒိုင်
၁,၁၄၅ မှ
၁,၃၈၅
 
၁၃ ပြောင်းဆံ   တစ်ပိဿာ ဘုရင့်နောင်
ကုန်စည်ဒိုင်
၄၇၀ မှ ၄၉၅  
၁၄ ပဲလွန်းဖြူ (ပဲ) ပဲခူး၊ မင်းလှ၊
မြစ်၀ ကျွန်းပေါ်
တစ်ပိဿာ ဘုရင့်နောင်
ကုန်စည်ဒိုင်
၁,၀၀၀ မှ
၁,၁၂၀
 
၁၅ ဘိုကိတ်   တစ်ပိဿာ ဘုရင့်နောင်
ကုန်စည်ဒိုင်
၁,၁၁၅ မှ
၁,၁၅၀
 
၁၆ ကြက်သွန်နီ ဆိပ်ဖြူ
၊တောင်တွင်း၊
မိတ္တီလာ၊မုံရွာ ၊
မင်းလှ
၊မြစ်သား၊၊
တစ်ပိဿာ ဘုရင့်နောင်
ကုန်စည်ဒိုင်
၃၅၀ မှ ၆၂၅ ရှယ်
၁၇ ကြက်သွန်ဖြူ ကြူကုတ် တစ်ပိဿာ ဘုရင့်နောင်
ကုန်စည်ဒိုင်
၄,၄၀၀ ရှယ်
၁၈ ကြက်သွန်ဖြူ အောင်ပန်း ၊တောင်ကြီး တစ်ပိဿာ ဘုရင့်နောင်
ကုန်စည်ဒိုင်
၂,၁၅၀ မှ
၂,၅၀၀
ထူး ၂၊ ၃။
၄။၅
၁၉ ငရုတ်(ရှည်) အိန္ဒိယ
၊ကျောက်ရဲ
၊ရွှေလောင်း၊
ဟင်္သာတ၊အိမ်မဲ
တစ်ပိဿာ ဘုရင့်နောင်
ကုန်စည်ဒိုင်
၂,၄၀၀ မှ
၄,၃၀၀
 
၂၀ အာလူး တပ်ကုန်း၊
ဆင်ဖြူကျွန်း
တစ်ပိဿာ ဘုရင့်နောင်
ကုန်စည်ဒိုင်
၂၂၀ မှ ၆၆၀ ဆွဲ,A1,
OK,
S1,S2,
S3
၂၁ နှမ်းနက် စမုံ(နှမ်း)   တစ်အိတ် မန္ထလေး
ကုန်စည်ဒိုင်
၁၇၀,၀၀၀ မှ
၁၈၃,၀၀၀
၄၅ ပိသာ
၂၂ နှမ်းနက်(နှမ်း)   တစ်အိတ် မန္ထလေး
ကုန်စည်ဒိုင်
၇၀,၀၀၀ မှ ၁
၁၀,၀၀၀
 
၂၃ နှမ်းဖြူ (နှမ်း)   တစ်အိတ် မန္ထလေး
ကုန်စည်ဒိုင်
၈၆,၀၀၀ မှ
၉၁,၀၀၀
 
၂၄ နှမ်းညို (နှမ်း)   တစ်အိတ် မန္ထလေး
ကုန်စည်ဒိုင်
၇၃,၀၀၀  
၂၅ ပန်းနှမ်း   တစ်အိတ် မန္ထလေး
ကုန်စည်ဒိုင်
၉၅,၀၀၀  
၂၆ ပဲပုတ်(ဗမာ)   တစ်အိတ် သီရိမင်္ဂလာဈေး
ကုန်စည်ဒိုင်
၅၀,၀၀၀ မှ
၅၁,၀၀၀
 
၂၇ မာလကာသီး   တစ်လုံး သီရိမင်္ဂလာဈေး
ကုန်စည်ဒိုင်
၁၆၀ မှ ၃၈၀  
၂၈ သံပုရာသီး   တစ်လုံး သီရိမင်္ဂလာဈေး
ကုန်စည်ဒိုင်
၁၀၀ မှ ၃၀၀  
၂၉ ဖရဲသီး ၈၅၅ တစ်လုံး သီရိမင်္ဂလာဈေး
ကုန်စည်ဒိုင်
၂,၂၀၀ မှ ၄,၅၀၀  
၃၀ ဖရဲသီး ၂၁၁ တစ်လုံး သီရိမင်္ဂလာဈေး
ကုန်စည်ဒိုင်
၉၀၀ မှ ၁,၇၀၀  
၃၁ စတော်ဘယ်ရီသီး   တစ်ဗူး သီရိမင်္ဂလာဈေး
ကုန်စည်ဒိုင်
၅၅၀  
၃၂ နှင်းသီး   တစ်လုံး သီရိမင်္ဂလာဈေး
ကုန်စည်ဒိုင်
၂၈  
၃၃ ဇီးသီး   တစ်ခြင်း သီရိမင်္ဂလာဈေး
ကုန်စည်ဒိုင်
၇,၅၀၀ အချဉ်
၃၄ ပဲမြစ်   တစ်ပိဿာ သီရိမင်္ဂလာဈေး
ကုန်စည်ဒိုင်
၈၀၀ မှ ၁,၅၀၀  
၃၅ သခွားမာသီး   တစ်တောင်း သီရိမင်္ဂလာဈေး
ကုန်စည်ဒိုင်
၅,၅၀၀  
၃၆ ပိန္နဲသီး   တစ်လုံး သီရိမင်္ဂလာဈေး
ကုန်စည်ဒိုင်
၂,၅၀၀ မှ
၁၀,၀၀၀
 

 

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဈေးကွက်သတင်း အချက်အလက် အေဂျင်စီ (AMIA) မှ ပေးပို့သည်။

 

နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို နေ့စဉ် အခမဲ့ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ သင့် အီးမေးလ်ကို ဒီနေရာမှာ စာရင်းသွင်းလိုက်ပါ။

* indicates required

Mizzima Weekly