အာဆီယံရာဘာ ထုတ္လုပ္သူမ်ား ျပည္ပသို႔ ရာဘာတင္ပို႔မႈေလွ်ာ့ခ်မည္

.

ဘန္ေကာက္၊ မတ္ ၁ ။             ။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ လြန္ခဲ႔သည့္ သီတင္းပတ္က တင္ပို႔မႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ အျခားအာဆီယံႏိုင္ငံသုံးခုမွ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းၿပီးေနာက္ ယခုႏွစ္တြင္ ရာဘာေစ်းမ်ား ျပန္ေကာင္းလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

လြန္ခဲ႔သည့္ ေသာၾကာေန႔က ႏိုင္ငံတကာရာဘာအသင္းသည္ ေရာင္းခ်မႈေလွ်ာ့၍ ေစ်းႏႈန္းတက္ေစရန္ အတြက္ လာမည့္ေျခာက္လအတြင္း ရာဘာတင္ပို႔မႈကို လစဥ္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်မည့္ ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ မေလးရွားတို႔အတြက္ အစီအစဥ္မ်ားကို သေဘာတူညီခဲ႔သည္ဟု Von Bundit ကုမၸဏီမွ ဒု-ဥကၠ႒ ဘန္ဒစ္ကာ့ဒ္ေ၀ါင္ဘန္ဒစ္က ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ထို႔အျပင္ ထိုသုံးႏိုင္ငံသည္ လမ္းႏွင့္ ရထားလမ္းတည္ေဆာက္မႈအပါအ၀င္ ျပည္တြင္းရာဘာသုံးစြဲမႈ ျမင့္တင္ေရးကိုလည္း သေဘာတူခဲ႔ၾကသည္။ ထိုင္းသည္ တန္ခ်ိန္ ၃၀၀,၀၀၀၊ အင္ဒိုနီးရွားသည္ တန္ခ်ိန္ ၂၁၀,၀၀၀ႏွင့္ မေလးရွားက တန္ခ်ိန္ ၃၀,၀၀၀ အထိရာဘာတင္ပို႔မႈကို အသီးသီးေလွ်ာ့ခ်ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းရာဘာအသင္း၏ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္လည္းျဖစ္သူ မစၥတာဘန္ဒစ္က ေျပာၾကား ခဲ႔သည္။

လြန္ခဲ႔သည့္ႏွစ္က ထိုင္းသည္ ရာဘာတန္ခ်ိန္ ၃ဒသမ၈သန္း၊ အင္ဒိုနီးရွားက တန္ခ်ိန္ ၃ဒသမ၇သန္း၊ ဗီယက္နမ္က တန္ခ်ိန္ ၁သန္းႏွင့္ မေလးရွားက တန္ခ်ိန္ ၄၀၀,၀၀၀ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ခဲ႔သည္။
ယင္းေလးႏိုင္ငံေပါင္း၏ ရာဘာထုတ္လုပ္မႈသည္ ကမၻာ့ရာဘာထုတ္လုပ္မႈ၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိသည္။ ဗီယက္နမ္ကလည္း အလားတူ တင္ပို႔မႈ ၁၅ရာခိုင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေပၚလစီခ်မွတ္သူမ်ား၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။ ေရာင္းလိုအားမ်ားေနသည့္အျပင္ တ႐ုတ္၏၀ယ္လိုအားက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ကမၻာရာဘာေစ်းမ်ားမွာ ၂၀၀၉ေနာက္ပိုင္း အနိမ္႔ဆုံးနီးပါးက်ဆင္းခဲ႔သည္။