ကမၻာ့ေစ်းအေပါဆံုး စမတ္ဖုန္း အိႏၵိယတြင္ မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

.

နယူးေဒလီ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ-၁၈ ။           ။ တန္ဖိုးနိမ့္ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားက လႊမ္းမိုးထားၿပီးသားေစ်းကြက္ကို ပစ္မွတ္ထားသည့္ ကမၻာ့ေစ်းအေပါဆံုး ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည့္ စမတ္ဖုန္းကို လူသိနည္းသည့္ အိႏၵိယကုမၸဏီတစ္ခုက ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ မိတ္ဆက္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။

အိႏၵိယမွာ ကမၻာေပၚတြင္ ဒုတိယအႀကီးဆံုး မိုဘိုင္းေစ်းကြက္ျဖစ္ၿပီး၊ ေအာက္တိုဘာလက မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူ တစ္ဘီလ်ံျပည့္သြားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ရူပီး ၅၀၀ေအာက္တြင္သာ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ထားသည့္ ျပည္တြင္းလက္ကိုင္ဖုန္းကုမၸဏီ Ringing Bell ၏ Freedom 251 စမတ္ဖုန္းမွာ ေနာက္ဆံုးေပၚ Apple iPhone ေစ်းႏႈန္း၏ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

Ringing Bells ကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ထူေထာင္ခဲ့ကာ လြန္ခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္ကမွ ၄င္း၏ Bell တံဆိပ္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားကို ၀ဘ္ဆိုက္မွတစ္ဆင့္စတင္ေရာင္းခ်လာ ခဲ့သည္ဟု ကုမၸဏီ၏ ေျပာခြင့္ရအမ်ိဳးသမီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ringing Bells မွာ ယခုလက္ရွိတြင္ ျပည္ပမွ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို မွာယူတင္သြင္းကာ ျပည္တြင္းတြင္ ျပန္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္အတြင္းတြင္ ျပည္တြင္းတြင္ ကိုယ္ပိုင္ဖုန္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။  

တရုတ္လုပ္ ေစ်းေပါသည့္ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားကို အိႏၵိယေစ်းကြက္တြင္ အလွ်ံအပယ္ ၀ယ္ယူ၍ရႏိုင္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းၿပိဳင္ဘက္မ်ားက ေဒၚလာ ၂၀ထက္ေလ်ာ့နည္းသည့္ မိုဒယ္မ်ားျဖင့္ ေစ်းကြက္ကို ထိုးေဖာက္ေနၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ ဘီဟာကဲ့သို႔ေသာ ဆင္းရဲသည့္ အိႏၵိယျပည္နယ္မ်ားတြင္မူ လူအေယာက္တစ္ရာတြင္ တယ္လီဖုန္းအသံုးျပဳႏိုင္မႈမွာ ၅၄ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ နိမ့္က်ေနေသးေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလတ္ၾကားတြင္ ကြာဟခ်က္ ႀကီးမားေနဆဲပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။