ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား႐ုပ္သိမ္းၿပီးေနာက္ ေတာင္ကိုရီးယားက အီရန္ႏွင့္ စီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈတိုးျမင့္

.

ဆိုးလ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ။            ။ ယခုသီတင္းပတ္အေစာပိုင္းက အီရန္အေပၚခ်မွတ္ထားေသာ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းၿပီးေနာက္က အီရန္ႏွင့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျမင့္တင္မည္ဟု သိရသည္။

အီရန္ႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလ်ံတန္ ကုန္သြယ္ေရးအာမခံေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈစာခ်ဳပ္တစ္ခုကို လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယား၏ ကုန္သြယ္ေရး၊ စက္မႈႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး႒ာန၏ ေၾကညာခ်က္တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ေတာင္ကိုရီးယားသည္ ၄င္း၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးရန္ပုံေငြ(EDCF)အတြက္ လက္ခံႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ရန္ အီရန္၏ ေရြးခ်ယ္ခံႏိုင္သည့္အဆင့္ကို ျပန္လည္ေပးအပ္မည္ဟုလည္း သိရသည္။

ေမာ္ေတာ္ကားတပ္ဆင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အီရန္ႏွင့္ ဖက္စပ္ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း ေတာင္ကိုရီးယားက ရည္ရြယ္ထားသည္ဟုလည္း ၀န္ႀကီး႒ာနက ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ အီရန္တို႔သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလေနာက္ပိုင္းတြင္ တီဟီရန္၌ အစိုးရအဆင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။