ပစိဖိတ္ျဖတ္ေက်ာ္ မိတ္ဖက္ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ (TPP) ကို နယူးဇီလန္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးမည္

.

၀ယ္လင္တန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ။          ။ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေစ႔စပ္ညိႏႈိင္းမႈမ်ား ၿပီးဆုံးသည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ႀကီးမားသည့္ ပစိဖိတ္ျဖတ္ေက်ာ္မိတ္ဖက္ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ (TPP) ကို လာမည့္လ၌ နယူးဇီလန္တြင္ တရား၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀ယ္လင္တန္ရွိ အရာရွိမ်ားက ဇန္န၀ါရီ ၂၁ တြင္ ေျပာသည္။

ကမၻာ့အႀကီးမားဆုံး လြတ္လပ္သည့္ကုန္သြယ္ေရးဧရိယာႀကီးျဖစ္လာရန္ TPP ကရည္ရြယ္ၿပီး အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်အပါအ၀င္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအနားစြန္းႏိုင္ငံ ၁၂ႏိုင္ငံပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈကို ၂၀၀၈ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ခဲ႔ၿပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄ တြင္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ၊ ေအာ့က္လန္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း နယူးဇီလန္ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေတာ့ဒ္မကၠေလးက ေျပာသည္။

"လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအခမ္းအနားဟာ TPP ရဲ႕ေစ႔စပ္ညိႏႈိင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးဆုံးတဲ႔ အမွတ္အသားျဖစ္ပါလိမ္႔မယ္"ဟု ၄င္းကဆိုသည္။ "လက္မွတ္ထိုးၿပီးရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၂ ႏိုင္ငံဟာ သူတို႔ရဲ႕ျပည္တြင္းက အတည္ျပဳခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို စတင္ႏိုင္ပါလိမ္႔မယ္။

ေနာက္ၿပီးေတာ့ သေဘာတူညီခ်က္ အာဏာမသက္ေရာက္မီ ဒါကို အၿပီးသတ္ဖို႔ ႏွစ္ႏွစ္အထိအခ်ိန္ရပါလိမ္႔မယ္"ဟု၄င္းကေျပာသည္။ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုလုံးကို အေျပာင္းအလဲမရွိဘဲ သေဘာတူညီခဲ႔သည့္အတိုင္း အတည္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

သေဘာတူညီခ်က္မွာ ၂၁ရာစုကုန္သြယ္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမားက ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အတည္ျပဳမႈကိုတိုက္ဖ်က္မည္ဟု ေ၀ဖန္ သူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ႔ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္က အလုပ္သမားအခြင့္အေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကာကြယ္မႈႏွင့္ တတ္ႏိုင္သည့္ ေဆး၀ါးကုသႏိုင္မႈတို႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။

ကေနဒါ၊ ဘ႐ူႏိုင္း၊ ခ်ီလီ၊ မေလးရွား၊ မကၠဆီကို၊ နယူးဇီလန္၊ ပီ႐ူး၊ စင္ကာပူႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔လည္း ပါ၀င္ေသာ TPP ႏိုင္ငံမ်ားက ကမၻာလုံးဆိုင္ရာစီးပြားေရး၏ ၄၀ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။