ကမၻာ့သတင္း

2 weeks 17 hours ago
5,886 Hits

အဆိုပါ လူသတ္မႈသည္ ေမလအတြင္းက ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္ၿပီး ကုလသမဂၢ၊ လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ကာဇက္စတန္သမၼတ ဆိုးရြန္ဘိုင္းဂ်င္းဘီေကာ့ဗ္တို႔က ႐ႈတ္ခ်ျပစ္တင္ခဲ့ၾကသည္။

Subscribe to ကမၻာ့သတင္း