ကမၻာ့သတင္း

3 days 5 hours ago
5,802 Hits

ကိုဖီအာနန္သည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အထိ  ကမာၻ႔ထိပ္တန္းသံတမန္အျဖစ္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရာထူးကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး အာဖရိကလူမည္းတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

Subscribe to ကမၻာ့သတင္း