ကမၻာ့သတင္း

1 day 20 hours ago
13,599 Hits

“အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ စိတ္လည္းရွည္သလို ၾကီးမားတဲ့အင္အားကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္။

Subscribe to ကမၻာ့သတင္း