ကမၻာ့သတင္း

5 days 5 hours ago
14,252 Hits

“အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ စိတ္လည္းရွည္သလို ၾကီးမားတဲ့အင္အားကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္။

Subscribe to ကမၻာ့သတင္း