ကမၻာ့သတင္း

1 week 3 days ago
3,030 Hits

အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အိတ္ခ်္အုိင္ဗီျဖစ္ပြားသည့္ ႏႈန္းထားက သိသိသာသာ က်ဆင္းေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ၾကား ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ စာရင္းအရ...

Subscribe to ကမၻာ့သတင္း